Ändra bolag Minskning av aktiekapital

Minskning av aktiekapital

Heinestams hjälper dig när du vill minska aktiekapitalet i ditt bolag. Beställer du en minskning via oss inkluderar det fasta priset:

  • Alla handlingar för ärendets registrering
  • Kontakten med Bolagsverket

Läs mer om minskning av aktiekapital.

Glöm inte aktieboken

Om du vill att vi uppdaterar aktieboken i samband med minskningen anger du det under övriga upplysningar i beställningen.

Heinestams kompletta pakettjänst

Återbetalning till aktieägare i samband med utlösen av delägare inklusive avtal

Minskning av aktiekapital med återbetalning till aktieägare kan användas för att lösa ut en delägare. Förfarandet kan även kombineras med en nyemission i de fall en ny delägare samtidigt ska tas in i bolaget eller om kvarvarande aktieägare vill återställa/öka aktiekapitalet. Fördelen med att använda minskning av aktiekapital för utlösen av delägaren är att  det görs med bolagets egna pengar. Det blir även billigare för en eventuell ny delägare att gå in i bolaget eller för kvarvarande aktieägare att öka sitt aktieinnehav.

Vi har tagit fram en paketerad tjänst för detta ändamål. I paketet ingår minskning av aktiekapital, återbetalning till aktieägare, nyemission samt ett avtal. Avtalet förhindrar eller reglerar bl. a. den avgående delägarens rätt att bedriva konkurrerande verksamhet och möjlighet att röja affärshemligheter. Avtalet skräddarsys efter förhållandena i det enskilda fallet.

Från 5 400 kr *

* Pris exkl. moms och Bolagsverkets avgifter från 900 kr.

 

Återbetalning till aktieägare

Minskning av aktiekapital med återbetalning till aktieägare sker i två steg. I det första steget registreras minskningen och i det andra steget söks tillstånd att verkställa utbetalningen till aktieägarna. Förfarandet är lämpligt att använda i bolag med högre aktiekapital än verksamheten kräver.

4 400 kr *

* Pris exkl. moms och Bolagsverkets avgifter om 2 400 kr.

 

Återbetalning till aktieägare med återställande av aktiekapital

Minskning av aktiekapital med återbetalning till aktieägare och återställande av aktiekapital sker i ett steg. I och med att aktiekapitalet återställs behövs inget särskilt tillstånd för att verkställa utbetalningen sökas. Förfarandet är lämpligt att använda i samband med generationsskiften mm.

3 400 kr *

* Pris exkl. moms och Bolagsverkets avgifter om 900 kr.

 

Täckning av förlust

Minskning av aktiekapital för att täcka förlust innebär att aktiekapitalet minskar samtidigt som balanserade förlustmedel sjunker. Inget särskilt tillstånd för att verkställa utbetalningen behöver sökas. För att ett bolag som sätter ned aktiekapitalet för att täcka en förlust, krävs Bolagsverkets tillstånd, för att få lämna vinstutdelning under de första tre åren räknat från registreringen. Förfarandet är lämpligt att använda när bolaget riskerar tvångslikvidation på grund av kapitalbrist.

2 200 kr *

* Pris exkl. moms och Bolagsverkets avgifter om 900 kr.

 

Avsättning till fritt eget kapital

Minskning av aktiekapital för avsättning till fritt eget kapital, sker i två steg. I det första steget registreras minskningen och i det andra steget söks tillstånd att genomföra avsättningen. Förfarandet är lämpligt att använda i bolag med högre aktiekapital än verksamheten kräver.

2 200 kr *

* Pris exkl. moms och Bolagsverkets avgifter om 2 400 kr.

Bengt Heinestam

Frågor?

Kontakta Bengt Heinestam:
090-70 41 96
bengt.heinestam@heinestams.se