Avveckla bolag Snabbavveckling

Snabbavveckling

Heinestams köper ditt bolag och låter bolaget gå i frivillig likvidation för din säkerhet. Priset för en snabbavveckling är enligt offert. Du får betalning för bolaget på tillträdesdagen istället för att behöva vänta 7-8 månader på de utskiftade tillgångarna, som i en vanlig likvidation. Dessutom slipper du vara involverad under avvecklingsprocessen utan kan när affären är avslutad släppa alla tankar på bolaget.

Marknadens säkraste sätt att snabbavveckla

Heinestams snabbavvecklar alltid genom likvidation. Snabbavveckling genom fusion är en billig lösning för köparen, men det sålda bolagets förpliktelser kvarstår även sedan det uppgått i ett annat bolag. Det finns många exempel på bolag som har fusionerats och där det i efterhand har visat sig finnas åtaganden för bolaget som inte var kända vid tillfället för fusionen, varför snabbavveckling genom likvidation är det säkraste alternativet för kunden.

Läs mer om snabbavveckling.

För att få en skriftlig offert klicka på Offert snabbavveckling.

Pris enligt offert

Offerten är kostnadsfri.

Anna Adolfsson

Frågor?

Kontakta Anna Adolfsson:
090-70 41 97
anna.adolfsson@heinestams.se