Bra att veta

Fördelarna med snabbavveckling

Du erhåller betalning för bolaget på tillträdesdagen (normalt 1-2 veckor från att offerten accepteras) istället för att behöva vänta 7-8 månader på de utskiftade tillgångarna, som i en vanlig likvidation.

Dessutom slipper du vara involverad under avvecklingsprocessen utan kan när affären är avslutad släppa alla tankar på bolaget.

Köpeskillingens beräkning

Köpeskillingen bestäms med utgångspunkt från bolagets egna kapital. Uppskjuten skatt i obeskattade reserver och i årets vinst betraktas som en skuld.

Räkna ut vad du kan få för ditt bolag

På vår hemsida har vi en räknesnurra där du själv kan räkna ut ett ungefärligt pris vad du kan få för ditt bolag. Här kommer du till räknesnurran. Beräkningen görs utifrån årets resultat före skatt. Finns det underskottsavdrag eller andra skattemässiga justeringar påverkar det priset med skattedelen av justeringsbeloppet.

Slutligt pris erhåller du genom en skriftlig offert. Här kan du få en skriftlig offert.

Skriftlig offert

För att få en offert för snabbavveckling behöver vi en kopia av senaste årsredovisningen samt en dagsaktuell balans- och resultatrapport som kan mejlas, postas eller faxas till oss. Vi kontaktar dig normalt samma dag som vi har mottagit offertförfrågan och lämnar en offert. Här kan du få en skriftlig offert.

Förutsättningar för snabbavveckling

En förutsättning för snabbavveckling är att samtliga realiserbara tillgångar är försålda samt att bolagets rörelse är avvecklad.

Hur går det till?

Om vår offert accepteras upprättar vi ett köpeavtal som skickas för underskrift av säljaren eller säljarna. Tillsammans med avtalet skickas också en lista över vilket räkenskapsmaterial som skall skickas tillbaka till Heinestams. Under förutsättning att vi mottagit de underskrivna handlingarna i retur tillsammans med det efterfrågade räkenskapsmaterialet betalas köpeskillingen till anvisat bankkonto eller, om det är flera säljare, anvisade bankkonton per tillträdesdagen.

Vi skickar tillbaka säljarens exemplar av köpeavtalet tillsammans med kopia av likvidationsbeslutet som säger att bolaget har gått i frivillig likvidation. Vi ansvarar därefter för den fortsatta handläggningen fram tills dess att bolaget är upplöst genom frivillig likvidation. Därtill uppdaterar vi registrerade uppgifter i verklig huvudman-registret för bolaget.

Därför snabbavvecklar Heinestams alltid genom likvidation

Kontrollera alltid att bolag som du ska snabbavveckla går i likvidation. Snabbavveckling genom fusion är en billig lösning för köparen, men det sålda bolagets förpliktelser kvarstår även sedan det uppgått i ett annat bolag. Det finns många exempel på bolag som har fusionerats och där det i efterhand har visat sig finnas åtaganden för bolaget som inte var kända vid tillfället för fusionen.

Skalbolagsdeklaration

Du garanteras att det köpta bolaget avlämnar en s.k. skalbolagsdeklaration och, där så erfordras, ställer köparen säkerhet för den skatt som belöper på ev. obeskattade reserver och på ev. obeskattad årsvinst.

A-kassa

Rätt till småföretagares A-kassa brukar normalt räknas tidigast från det att köpet genomförts.

Frågor?

Kontakta oss på
090-70 41 90
info@heinestams.se

Frågor?

Kontakta oss på
090-70 41 90
info@heinestams.se

Frågor?

Kontakta oss på
090-70 41 90
info@heinestams.se