Avveckla bolagSnabbavveckling Räkna ut vad du kan få för ditt bolag

Räknesnurran

Genom att fylla i uppgifterna som efterfrågas så kan du få veta ungefärligt pris vad du kan få för ditt bolag. Slutligt pris erhåller du genom en skriftlig offert.

Här kan du få en skriftlig offert snabbavveckling.

Eget kapital vid årets ingång

Obeskattade reserver

Utdelning under innevarande år
(anges med negativt belopp)

Årets resultat före skatt


Prisindikation *Ej beräknat ännu

Frågor?

Kontakta oss på
090-70 41 90
info@heinestams.se

Frågor?

Kontakta oss på
090-70 41 90
info@heinestams.se

Frågor?

Kontakta oss på
090-70 41 90
info@heinestams.se