Driva bolag Administrativ hävning av företagsnamn

Administrativ hävning av företagsnamn

Heinestams hjälper dig när du vill häva ett företagsnamn som blivit registrerat hos Bolagsverket.

I vilka fall kan man ansöka om att häva ett företagsnamn?

Ett företagsnamn kan exempelvis hävas om:

  • namnet är förväxlingsbart med någon annans företagsnamn eller varumärke
  • innehavaren inte längre är näringsidkare
  • namnet har förlorat sin särskiljningsförmåga
  • namnet har kommit att strida mot lag eller annan författning
  • namnet är vilseledande
  • namnet inte har använts inom en period av fem år i följd

För att lägga in din beställning klicka på Beställ hävning företagsnamn.

1 250 kr *

* Pris exkl. moms.

Sofie Lundberg

Frågor?

Kontakta Sofie Lundberg:
090-70 41 92
sofie.lundberg@heinestams.se