Driva bolag Uppdrag som särskild delgivningsmottagare

Uppdrag som särskild delgivningsmottagare

Kan även kallas delgivningsbar person

Heinestams erbjuder dig en person som är behörig att ta emot delgivning (en särskild delgivningsmottagare) i ditt bolag eller förening.

När behövs en särskild delgivningsmottagare?

En särskild delgivningsmottagare behövs om ett bolag eller en förening inte har någon ställföreträdare som är bosatt (folkbokförd) i Sverige.
Med ställföreträdare menas:

  • Styrelseledamot
  • Särskild firmatecknare
  • Verkställande direktör i aktiebolag

Vad innebär uppdraget?

Uppdraget innebär att vi, i form av delgivningsmottagare, har rätt att ta emot handlingar för bolagets eller föreningens räkning.

Vi ansvarar för vårt uppdrag men har i övrigt ingen behörighet att företräda bolaget eller föreningen.

Pris

Vi tillhandahåller en särskild delgivningsmottagare för 900 :- per månad.
För de fall det skulle tillkomma extra arbete är vårt arvode 900 :- för varje påbörjad timme.

För att lägga in din beställning klicka på Beställ delgivningsmottagare

900 kr/månad *

* Pris exkl. moms.

Bengt Heinestam

Frågor?

Kontakta Bengt Heinestam:
090-70 41 96
bengt.heinestam@heinestams.se