Starta bolag Lagerbolag

Lagerbolag

Heinestams första lagerbolag registrerades redan 1982 och har sedan dess registrerats löpande hos Bolagsverket. Våra lagerbolag heter Calico, de bildas alltid kontant och säljs alltid med minst 50 000 kr på bolagets konto.

Lagerbolag är ett registrerat aktiebolag som bildats enbart för att säljas vidare. Våra lagerbolag bildas kontant med ett aktiekapital på 50 000 kr men du kan självklart välja ett högre aktiekapital utan kostnad. Eftersom lagerbolaget redan är registrerat hos Bolagsverket har du direkt vid köpet av bolaget ett organisationsnummer som gör att du redan nu kan ingå avtal, ansöka om moms och F-skatt osv.

Beställ lagerbolag online Beställ lagerbolag via PDF

 

checked.jpg   Fast pris på lagerbolag skräddarsytt efter dina önskemål!

checked.jpg   Du får veta om det finns uppenbara hinder för att regsitrera ditt företagsnamn!

checked.jpg   Vi upprättar samtliga juridiska dokument och aktiebok (se förteckning)!

checked.jpg   Bokföring av bolagets första transaktioner ingår!

checked.jpg   Du får kostnadsfri konsultation om frågor kring företagsnamn och registrering!

checked.jpg   Vi sköter all kontakt med Bolagsverket!


Alltid fast pris!

3 700 kr *

* Pris exkl. moms och Bolagsverkets avgifter om 3 100 kr.

Så här går det till

Klicka på ikonen för att få mer information om varje steg

clipboard.jpg  Beställning av lagerbolag

Skicka in din beställning online, via vår PDF blankett eller via e-post till info@heinestams.se. Saknas något i beställningen kontaktar vi dig omgående för kompletterande uppgifter. Vi upprättar bolagshandlingar för köpet av lagerbolaget efter just dina önskemål och skickar dig dessa samma dag som beställningen inkommer. I beställningen anger du hur du vill att handlingarna ska skickas.

Hör gärna av dig till oss om du vill ha hjälp med att fylla i beställningen eller har några frågor!

edit.jpg  Signering av bolagshandlingar och bankintyg

Bolagshandlingarna du får av oss är upprättade efter just dina önskemål om hur du vill att bolaget ska se ut och dessa ska undertecknas. Vi skickar också med en bankfullmakt som gör att du kan öppna ett konto för lagerbolaget i valfri bank och sätta in aktiekapitalet. Banken ska utfärda ett bankintyg på insättningen som du postar tillbaka till oss tillsammans med de underskrivna bolagshandlingarna. Anvisningar för underskrifter och bankintyg medföljer.

Unlock.jpg  Generalfullmakten

När vi får tillbaka undertecknade bolagshandlingar och bankintyget utfärdar vi generalfullmakten. Generalfullmakten tillsammans med ditt exemplar av köpeavtalet, bolagets första bokföring och vår faktura skickas tillbaka till dig med vändande post. Generalfullmakten är din nyckel till lagerbolaget och den gör att du obegränsat kan agera i bolaget, ingå avtal, lämna anbud, ansöka om moms och F-skatt osv. Samma dag skickar vi också in bolagshandlingarna till Bolagsverket för registrering och betalar registreringsavgiften. Den nya styrelsen anses som antagen när Bolagsverket mottar anmälan och det sker alltid samma dag som generalfullmakten dateras.

Search.jpg Bevakning hos Bolagsverket

Under tiden ditt ärende ligger för handläggning hos Bolagsverket har du generalfullmakten som gör att du kan teckna för bolaget trots att dina uppgifter inte är registrerade än. Vi bevakar ärendet från att det inkommer hos Bolagsverket tills dess att det är registrerat och klart. Går det inte att registrera det eller de föreslagna företagsnamnen återkommer vi direkt till dig med utförlig information. Vill du konsultera oss kring företagsnamnet är detta kostnadsfritt och vi försöker alltid ge alternativ på hur man kan komma vidare i registreringsprocessen.    

checked.jpg Registrering och bolagspärm

När Bolagsverket registrerar ärendet skickas det automatiskt ut ett nytt registreringsbevis till oss där bolagets nya företagsnamn, styrelse mm. framgår. Så snart vi får detta kontaktar vi dig via e-post och meddelar att allt är registrerat och klart. Vi gör sedan i ordning bolagspärmen med bolagets alla originalhandlingar och vi uppdaterar även aktieboken med de nya ägaruppgifterna. Bolagspärmen postas till dig och vi tackar för ett trevligt samarbete och hoppas kunna stå till tjänst fler gånger!

   

Lagerbolag med bokslut (patinabolag)

Vi har lagerbolag som haft ett eller flera bokslut till försäljning. Vi har också ett begränsat antal äldre lagerbolag med det gamla organisationsnumret som börjar med 556XXX-XXXX. Dessa bolag uppfyller självklart kraven som krävs för att få kallas lagerbolag och har aldrig bedrivit verksamhet.

  • Patinabolag 559XXX-XXXX, arvode 5 700 kr (exkl. moms och Bolagsverkets avgifter)
  • Patinabolag 556XXX-XXXX, arvode 16 900 kr (exkl. moms och Bolagsverkets avgifter)

Vid beställning av ett patinabolag vänligen ange 559 alternativt 556 under övrigt i beställningsblanketten

Tilläggstjänster till våra lagerbolag

3 500 kr* Aktieägaravtal

Heinestams rekommenderar alla som har för avsikt att äga aktiebolag ihop med andra att ha ett aktieägaravtal. Ett aktieägaravtal är ett avtal som ingås mellan aktieägarna i ett aktiebolag som reglerar förhållandena mellan ägarna. Läs mer om aktieägaravtal.

*Pris från 3 500 kr.

2 000 kr Bolagshandlingar på engelska

Du får engelsk översättning på samtliga bolagshandlingar som ingår vid köp av lagerbolag och ett registreringsbevis utfärdat av Bolagsverket på engelska. Ange att du vill ha dina handlingar på engelska under Övrig information i beställningsformuläret.

600 kr* Registrering av bifirma

En bifirma är ett extra företagsnamn som driver en del av bolagets verksamhet. En bifirma är ingen egen juridisk person och företagsnamnet får inte innehålla beteckningen AB eller Aktiebolag. Ett bolag kan ha flera bifirmor för olika delar av verksamheten, men det är inte tillåtet att ha flera bifirmor med samma verksamhet.

Om du i samband med köpet av lagerbolag önskar registrera en eller flera bifirmor får du detta till rabatterat pris. Ange under Övrig information i beställningsformuläret namn på bifirman samt vilken del av verksamheten den ska driva. Vi gör även en firmagranskning av bifirmans namnförslag.

*Pris exkl. moms och Bolagsverkets avgifter om 1 200 kr per bifirma.

750 kr* Dispensansökan

Vi upprättar ansökan om dispens för funktionären om styrelsen inte uppfyller bosättningskraven.

*Pris exkl. moms och Bolagsverkets avgifter om 475 kr per dispens.

Hittar du inte det du söker är du välkommen att kontakta oss.

Camilla Lind

Frågor?

Kontakta Camilla Lind:
090-70 41 95
camilla.lind@heinestams.se