Starta bolag Tilläggstjänster

Tilläggstjänster

Tjänster som man kan kombinera med nybildning eller köp av lagerbolag.

För att lägga in din beställning klicka på Beställ tilläggstjänst.

450 kr Skatte- och avgiftsanmälan

Heinestams hjälper dig att registrera bolaget för F-skatt, moms och i förekommande fall registrering som arbetsgivare.

 från 3 500 kr Aktieägaravtal

Heinestams rekommenderar alla som har för avsikt att äga bolag ihop med andra att ha ett aktieägaravtal. Vi på Heinestams hjälper dig att upprätta ett aktieägaravtal. Läs mer om aktieägaravtal.

500 kr Arbetsordning

Heinestams hjälper dig när du vill upprätta en arbetsordning till styrelsen. En arbetsordning ska finnas om styrelsens består av fler än en styrelseledamot.

500 kr VD-instruktion

Heinestams hjälper dig när du vill upprätta en VD-instruktion. En VD-instruktion kan upprättas så snart en verkställande direktör tillsatts i ett bolag.

från 900 kr Aktieöverlåtelseavtal

Heinestams hjälper dig när du vill upprätta ett överlåtelseavtal i samband med aktieöverlåtelse. 

2 000 kr Handlingar på engelska

Heinestams upprättar samtliga handlingar på både engelska och svenska. Vid slutredovisningen skickas även ett registreringsbevis på engelska ut. 

600 kr* Registrering av bifirma

Heinestams hjälper dig när du vill registrera bifirma i samband med ärendet. I det fasta priset granskar vi bifirman, upprättar vi de handlingar som krävs i samband med registreringen.
*Pris exkl. Bolagsverkets avgifter.

2 000 kr Gåvobrev

Heinestams hjälper dig när du vill upprätta gåvobrev.

 från 600 kr Domän

Heinestams hjälper dig att registrera domän i samband med ärendet. 

900 kr Uppdrag som särskild delgivningsmottagare

För 900:-/månad tillhandahåller Heinestams en person som är behörig att ta emot delgivning (en särskild delgivningsmottagare) i ditt företag. För de fall det skulle tillkomma extra arbete är vårt arvode 900 :-/påbörjad timme.

750 kr* Dispensansökan

Heinestams hjälper dig när du behöver ansöka om dispens för personer som inte uppfyller bosättningskravet.
*Pris exkl. Bolagsverkets avgifter.

Alla priser är exkl. moms.
* Pris exkl. Bolagsverkets avgifter.

Frida Melander

Frågor?

Kontakta Frida Melander:
090-70 41 93
frida.melander@heinestams.se