Ändra bolagÄndra aktiebolag Ändra bolagsordning

Ändra bolagsordning

Heinestams hjälper dig när du vill ändra bolagsordning i ditt bolag. Beställer du via oss inkluderar det fasta priset:

 • Alla handlingar för ärendets registrering
 • Kontakten med Bolagsverket 

För att lägga in din beställning klicka på Beställ ändring bolagsordning.

900 kr *

* Pris exkl. moms och Bolagsverkets avgifter om 800 kr/1 000 kr.

Ändringar och tillägg i bolagsordningen

Om du ska ändra något av följande måste en bolagsordningsändring göras.

 • företagets namn
 • styrelsen säte
 • företagets verksamhet
 • det registrerade aktiekapitalet eller de lägsta och högsta aktiekapital som är tillåtet
 • antalet aktier
 • aktieförändring (uppdelning eller sammansläggning, det som förr benämndes det som split och omvänd split)
 • antalet styrelseledamöter
 • antalet revisorer, eller uppgift om att bolaget inte ska ha revisor
 • hur kallelsen till bolagsstämman (årsstämman) ska ske
 • eventuellt vilka ärenden som ska finnas med på årsstämman
 • räkenskapsåret

I bolagsordningen kan du även göra tillägg i form av olika frivilliga paragrafer, så kallade förbehåll, som gäller aktierna och aktiekapitalet.

Så här går det till

clipboard.jpg

Du kommer in med din beställning

Fyll i vår beställningsblankett via vår hemsida. Har du några frågor tveka inte att kontakta oss.

mail_forward.jpg

Du får handlingarna

Handlingarna levereras till din e-postadress. Önskar du få dessa till din brevlåda uppge detta i övriga upplysningar tillsammans med den adress du vill ha dem levererade till.

edit.jpg

Signering

Handlingarna signeras enligt de medföljande instruktionerna.

mail_reply.jpg

Returnera handlingarna

Returnera handlingarna till oss enligt de medföljande instruktionerna.

Home.jpg

Anmälan Bolagsverket

Som ditt ombud i ärendet ombesörjer vi betala in registreringsavgiften och att tillse Bolagsverket de handlingar som behövs för registreringen av ditt ärende.

Search.jpg

Bevakning

Vi bevakar och håller koll på ditt ärende hos Bolagsverket.

checked.jpg

Registrering

Ändringen registreras hos Bolagsverket.

 briefcase_files.jpg

Slutredovisning

Vi slutredovisar ändringen och skickar dig alla originalen tillhörande bolaget.

 

Svårare än så är det inte. 

Frida Melander Vängbo

Frågor?

Kontakta Frida Melander Vängbo:
090-70 41 93
frida.melander@heinestams.se

Så här går det till

clipboard.jpg

Du kommer in med din beställning

Fyll i vår beställningsblankett via vår hemsida. Har du några frågor tveka inte att kontakta oss.

mail_forward.jpg

Du får handlingarna

Handlingarna levereras till din e-postadress. Önskar du få dessa till din brevlåda uppge detta i övriga upplysningar tillsammans med den adress du vill ha dem levererade till.

edit.jpg

Signering

Handlingarna signeras enligt de medföljande instruktionerna.

mail_reply.jpg

Returnera handlingarna

Returnera handlingarna till oss enligt de medföljande instruktionerna.

Home.jpg

Anmälan Bolagsverket

Som ditt ombud i ärendet ombesörjer vi betala in registreringsavgiften och att tillse Bolagsverket de handlingar som behövs för registreringen av ditt ärende.

Search.jpg

Bevakning

Vi bevakar och håller koll på ditt ärende hos Bolagsverket.

checked.jpg

Registrering

Ändringen registreras hos Bolagsverket.

 briefcase_files.jpg

Slutredovisning

Vi slutredovisar ändringen och skickar dig alla originalen tillhörande bolaget.

 

Svårare än så är det inte.