Bra att veta

Olika anledningar till fondemission

  • Kapitalet knyts närmare bolaget då aktiekapitalet är bundet eget kapital som inte får delas ut.
  • För att få ner kursen på bolagets aktier till en attraktivare nivå. En fondemission sänker normalt kursen på aktien och en hög kurs gör den mindre attraktiv att handla med. Om nya aktier ges ut i fondemissionen, får aktieägarna fler aktier samtidigt som värdet på aktierna sjunker, eftersom bolagets värde efter emissionen fördelas på fler aktier.

Frågor?

Kontakta oss på
090-70 41 90
info@heinestams.se

Relaterade artiklar

Investeraravdrag

Frågor?

Kontakta oss på
090-70 41 90
info@heinestams.se

Relaterade artiklar

Investeraravdrag

Frågor?

Kontakta oss på
090-70 41 90
info@heinestams.se

Relaterade artiklar

Investeraravdrag