Ändra bolag Meddelande från Bolagsverket (föreläggande)

Meddelande från Bolagsverket

Kan även kallas föreläggande

Heinestams hjälper dig med att besvara eller tyda ett meddelande från Bolagsverket.

Varför skickas meddelanden ut?

Bolagsverket skickar ut meddelanden i de fall ett ärende inte är komplett, korrekt eller exempelvis om ett namnförslag kolliderar med ett annat registrerat företag eller varumärke. Meddelandet kan vara svårt att förstå, utläsa eller veta hur man ska besvara. Ibland så svårt att man skjuter på det till svarstiden i värsta fall löper ut.

Vad händer om meddelandet inte besvaras i tid?

Om Bolagsverket inte får svar i tid avskrivs ärendet. Det innebär att man måste skicka in ett helt nytt ärende och betala in en ny avgift om man vill få ärendet registrerat.

För att lägga in din beställning klicka på Beställ tjänst föreläggande.

Från 600 kr

Pris exkl. moms.

Camilla Lind

Frågor?

Kontakta Camilla Lind:
090-70 41 95
camilla.lind@heinestams.se