Ändra bolag Minskning av aktiekapital

Minskning av aktiekapital

Ett aktiebolag kan minska sitt aktiekapital av flera olika orsaker tex. för att frigöra kapital eller för att lösa ut en delägare som då löser in sina aktier mot betalning. Oavsett orsak kan Heinestams hjälpa dig och vi erbjuder tjänster för samtliga minskningsändamål.

Det finns tre olika minskningsändamål som ett bolag får använda sig av för att minska aktiekapitalet och det kan ske med eller utan indragning av aktier. I vissa fall kan en kombination av två av ändamålen var aktuellt.

  • Avsättning till fritt eget kapital
  • Återbetalning till aktieägare
  • Täckande av förlust

Beställ minskning av aktiekapital via PDF-blankett 

Tjänsteutbud inom minskning och aktuella priser

Nedan kan du läsa mer om våra tjänster och tilläggstjänster för minskning av aktiekapital, se priser och inkomma med din beställning online. Du kan även läsa mer om olika orsakerna till varför minskning av aktiekapital kan vara aktuellt för just er. 

Beställer du en minskning av aktiekapital via oss upprättar vi alla juridiska dokument som behövs för att minskningen ska registreras enligt Aktiebolagslagen och vi sköter all kontakt med Bolagsverket.

Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer!

Minskning av aktiekapital
- återbetalning till aktieägare

Minskning av aktiekapital för återbetalning till aktieägare innebär att en eller flera aktieägare löser in sina aktier i bolaget mot betalning och minskar då sitt aktieinnehav helt eller delvis. Betalningen sker med bolagets egna medel och kan ske till både en över- eller underkurs beroende på bolagets ekonomiska tillstånd. Förfarandet kan vara lämpligt att använda för att lösa ut en eller flera delägare eller när bolaget har ett högre registrerat aktiekapital än vad verksamheten kräver. Tillstånd måste sökas och kallelsetiden är två månader.

4 400 kr *

* Pris exkl. moms och Bolagsverkets avgifter om 2 500 kr

Beställ minskning

Minskning av aktiekapital
- återbetalning till aktieägare och återställande av aktiekapitalet

Om aktiekapitalet, efter minskning för återbetalning till aktieägare, återställs till  minst den storleken det var innan minskningen behöver inget tillstånd sökas. Bolaget slipper då kallelsetiden på två månader och utbetalningen kan göras direkt ärendet är registrerat. Aktiekapitalet återställs genom kontant- eller  fondemission och kvarvarande aktieägare kan då välja att öka sitt aktieinnehav i bolaget eller ta in nya aktieägare.

4 900 kr *

* Pris exkl. moms och Bolagsverkets avgifter om 1 000 kr

Beställ minskning

Minskning av aktiekapital
- avsättning till fritt eget kapital

Minskning av aktiekapital för avsättning till fritt eget kapital innebär att medel tas från bolagets bundna aktiekapital och flyttas till fritt eget kapital. Förfarandet är lämpligt att använda när bolaget har ett högre registrerat aktiekapital än vad verksamheten kräver. Tillstånd måste sökas och kallelsetiden är två månader

2 200 kr *

* Pris exkl. moms och Bolagsverkets avgifter om 2 500 kr

Beställ minskning

Minskning av aktiekapital
- täckning av förlust

Minskning av aktiekapital för att täcka förlust innebär att medel tas från aktiekapitalet för att helt eller delvis täcka den uppkomna förlusten. Förfarandet kan vara lämpligt att använda om bolaget riskerar tvångslikvidation på grund av kapitalbrist.

2 200 kr *

* Pris exkl. moms och Bolagsverkets avgifter om 1 000 kr

Beställ minskning

Minskning av aktiekapital
- Heinestams pakettjänst med konkurrensavtal

Återbetalning till aktieägare i samband med utlösen av delägare inklusive avtal

Minskning av aktiekapital med återbetalning till aktieägare kan användas för att b la. lösa ut en delägare. Förfarandet kan även kombineras med en nyemission i de fall en ny delägare samtidigt ska tas in i bolaget eller om kvarvarande aktieägare vill återställa/öka aktiekapitalet. Fördelen med att använda minskning av aktiekapital för utlösen av delägaren är att  det görs med bolagets egna pengar. Det blir även billigare för en eventuell ny delägare att gå in i bolaget eller för kvarvarande aktieägare att öka sitt aktieinnehav.

Vi har tagit fram en paketerad tjänst för detta ändamål. I paketet ingår minskning av aktiekapital, återbetalning till aktieägare, nyemission samt ett avtal. Avtalet förhindrar eller reglerar bl. a. den avgående delägarens rätt att bedriva konkurrerande verksamhet och möjlighet att röja affärshemligheter. Avtalet skräddarsys efter förhållandena i det enskilda fallet.

Från 5 400 kr *

* Pris exkl. moms och Bolagsverkets avgifter från 1 000 kr

Beställ minskning

Tilläggstjänster till minskning av aktiekapital

Om minskningen t ex. sker för att lösa ut en delägare som även sitter som styrelseledamot kan en styrelseändring göras i samband med minskningen. Om alla ändringar görs i samma ärende sparar du både tid och pengar. Klicka på pilen för att läsa mer om våra tilläggstjänster till minskning av aktiekapital.

800 kr Ändring av styrelse

Ska styrelsen ändras i samband med minskningen? Du sparar både tid och pengar på att göra alla ändringar i ett och samma ärende.

Om styrelsen ska ändras anger du detta under övriga upplysningar i beställningen eller kontaktar oss.

2 200 kr Minskning av reservfond

Vill du ha hjälp med minskning av reservfonden i samband med minskning av aktiekapitalet anger du detta under övriga upplysningar i beställningen eller kontaktar oss.

600 kr* Uppdatering av aktiebok

När minskning av aktiekapital genomförs med indragning av aktier ska aktieförändringen genast efter ärendets registrering föras in i bolagets aktiebok.

Vill du ha hjälp med uppdateringen av bolagets aktiebok anger du detta under övriga upplysningar i beställningen eller kontaktar oss.

*Pris från 600 kr.

Hittar du inte det du söker är du välkommen att kontakta oss.

Camilla Lind

Frågor?

Kontakta Camilla Lind:
090-70 41 95
camilla.lind@heinestams.se

Så här går ett minskningsärende till

clipboard.jpg

Beställning av minskning

Skicka in din beställning online, via vår PDF blankett eller via e-post till info@heinestams.se. Saknas något i beställningen kontaktar vi dig omgående för kompletterande uppgifter. I beställningen anger du hur du vill att handlingarna ska skickas.

Hör gärna av dig till oss om du vill ha hjälp med att fylla i beställningen eller har några frågor!

edit.jpg

Signering av minskningshandlingar

Av oss får du minskningshandlingar upprättade efter dina önskemål. Dessa ska undertecknas av styrelseledamot, aktieägare och i vissa fall bolagets revisor för att sedan returneras till oss enligt medföljande instruktioner.

Home.jpg

Anmälan Bolagsverket

När vi får de returnerade minskningshandlingarna skickas de direkt till Bolagsverket för registrering och vi återkommer till dig så snart vi får något besked (registrering eller kallelsetid). 

Settings.jpg

Kallelsetid 2 månader (i förekommande fall)

Minskas aktiekapitalet för återbetalning till aktieägare utan att aktiekapitalet återställs eller för avsättning till fritt eget kapital måste tillstånd sökas och det innebär en kallelsetid på två månader. Har ingen borgenär motsatt sig minskningen inom denna tid registreras ärendet.

Vi bevakar ärendet åt dig!

checked.jpg

Registrering

Samma dag som ärendet registreras hos Bolagsverket återkommer vi till dig med besked och registreringsbevis. 

Minskningsärendet slutredovisas och vi skickar dig alla handlingar som tillhör bolaget!