Minskning av aktiekapital

Användningsområden

Minskning av aktiekapital kan användas på flera olika sätt, t. ex

  • för att minska kapitalbindningen i företaget, ex sänkning av aktiekapitalet från 50 000 kr till 25 000 kr, eller
  • för att lösa ut en delägare med hjälp av bolagets egna pengar.

Minskad kapitalbindning

Genom att sätta ner aktiekapitalet från 50 000 kr till 25 000 kr kan ägaren frigöra kapital, under förutsättning att full täckning finns för bolagets aktiekapital efter nedsättningen. Är bolagets värde större än aktiekapitalet för nedsättningen bör man göra en analys av skatteeffekterna innan nedsättningen påbörjas, för att få en sådan analys utförd bör du kontakta en kunnig ekonomisk rådgivare.

Lösa ut delägare

Minskning av aktiekapital kan användas i samband med generationsskiften, för att lösa ut en befintlig ägare eller i samband med ett ägarbyte. Genom att göra en nyemission i samband med minskningen behöver man heller inte söka tillstånd för utbetalningen.

Den stora fördelen är att man kan använda bolagets egna medel istället för att en förutvarande ägare eller en ny ägare är tvungen att gå in med stora belopp i form av privata pengar.

Frågor?

Kontakta oss på
090-70 41 90
info@heinestams.se

Frågor?

Kontakta oss på
090-70 41 90
info@heinestams.se

Frågor?

Kontakta oss på
090-70 41 90
info@heinestams.se