Ändra bolag Nyemission (Ökning av aktiekapital)

Nyemission

Ökning av aktiekapital eller emission

Heinestams hjälper dig när du vill öka aktiekapitalet i ditt bolag. Beställer du en nyemission via oss inkluderar det fasta priset:

  • Alla handlingar för ärendets registrering
  • Kontakten med Bolagsverket

Läs mer om nyemission.

Glöm inte aktieboken

Om du vill att vi uppdaterar aktieboken i samband med nyemissionen anger du det under övriga upplysningar i beställningen.

Fondemission

Här kan du läsa om fondemission.

Kontantemission

Kontantemission innebär att ett aktiebolag ger ut nya aktier mot betalning med kontanter (pengar).

För att lägga in din beställning klicka på Beställ kontantemission.

1 400 kr *

* Pris exkl. moms och Bolagsverkets avgifter om 1 000 kr.

 

Apportemission

Apportemission innebär att ett aktiebolag ger ut nya aktier mot betalning med annan egendom än kontanter.

För att lägga in din beställning klicka på Beställ apportemission.

1 500 kr *

* Pris exkl. moms och Bolagsverkets avgifter om 1 000 kr.

 

Kvittningsemission

Kvittningsemission innebär att ett aktiebolag ger ut nya aktier mot kvittning av bolagets skulder.

För att lägga in din beställning klicka på Beställ kvittningsemission.

1 500 kr *

* Pris exkl. moms och Bolagsverkets avgifter om 1 000 kr.