Bra att veta

Olika anledningar till nyemission

  • För att finansiera investeringar.
  • För att finansiera expansion.
  • För att lättare få låna pengar.
  • För att kunna lösa problem med likviditeten.
  • För att kunna köpa upp ett annat företag.
  • För att förbättra den finansiella beredskapen inför kommande möjligheter till goda affärer.
  • För att motsvara de krav som ställs inför en börsintroduktion.

Frågor?

Kontakta oss på
090-70 41 90
info@heinestams.se

Relaterade artiklar

Investeraravdrag

Frågor?

Kontakta oss på
090-70 41 90
info@heinestams.se

Relaterade artiklar

Investeraravdrag

Frågor?

Kontakta oss på
090-70 41 90
info@heinestams.se

Relaterade artiklar

Investeraravdrag