Avveckla bolag Likvidation ekonomisk förening

Likvidation ekonomisk förening

Vid likvidation av en ekonomisk förening måste hänsyn tas till både Föreningslagen och vad som är föreskrivet i föreningens stadgar.

Att avsluta en ekonomisk förening likvidation tar ca 7-8 månader att genomföra. Vi erbjuder dig en helhetslösning och tar hand om föreningen under hela likvidationsprocessen, från beslut om frivillig likvidation till föreningens upplösning. 

Förfrågan likvidation förening

I vårt fasta grundpris (12 000 kr) på likvidation ingår alla juridiska dokument som krävs för att föreningen ska likvideras. Utöver grundpriset tillkommer ett rörligt arvode för handläggning av föreningens vanliga administration under likvidationen såsom bokföring, årsredovisning, inkomstdeklaration etc. Läs mer om vad som tillkommer.

Från 12 000 kr *

* Pris exkl. moms och Bolagsverkets avgifter om 1 625 kr samt rörligt arvode.

Från beslut till upplösning!

Vi tar fram alla handlingar som behövs för att likvidationen ska registreras enligt Föreningslagen och sköter all kontakt med Bolagsverket. Vi ser till att en likvidator utses som ansvarar för föreningen under likvidationsprocessen. Likvidatorns första uppgift är att kalla på föreningens kända och okända borgenärer. Kronofogden utfärdar sedan kallelsen på okända borgenärer i Post- och Inrikes Tidningar och kallelsetiden är 6 månader. Har ingen borgenär givit sig till känna under dessa 6 månader kan likvidatorn upprätta slutredovisningen, skifta ut föreningens tillgångar och avsluta likvidationen.    

Vad krävs för giltigt beslut om likvidation?

Vi upprättar anmälan och samtliga protokoll för att föreningen ska kunna gå i likvidation. Beslutet om frivillig likvidation fattas på föreningsstämman och för att beslutet ska vara giltigt krävs att minst två tredjedelar av de röstande på föreningsstämman röstar för ett beslut om likvidation. Längre gående villkor för att beslutet ska vara giltigt kan finnas föreskrivet i föreningens stadgar.

Hittar du inte det du söker är du välkommen att kontakta oss.

Anna Adolfsson

Frågor?

Kontakta Anna Adolfsson:
090-70 41 97
anna.adolfsson@heinestams.se