Avveckla bolag Likvidation aktiebolag

Likvidation aktiebolag

Heinestams likviderade det första aktiebolaget redan 1991. Vi är godkända likvidatorer och har idag likviderat omkring 6 000 bolag. Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer om likvidation av aktiebolag.

En likvidation av ett aktiebolag tar i regel mellan 7-8 månader att genomföra. När likvidationen avslutas är bolaget upplöst och bolagets tillgångar skiftas ut. Vi erbjuder dig en helhetslösning och tar hand om bolaget under hela likvidationsprocessen, från beslut om likvidation till bolagets upplösning.

 Förfrågan likvidation

I vårt grundpris på likvidation ingår alla juridiska dokument som krävs för att bolaget ska likvideras. Utöver grundpriset tillkommer ett rörligt arvode för handläggning av bolagets administration under likvidationen såsom bokföring, årsredovisning, inkomstdeklaration etc. Läs mer om vad som tillkommer.

Om bolaget är tvångslikvidationspliktigt tillkommer ett extra arvode om 3 250 kr.

Från 10 000 kr *

* Pris exkl. moms och Bolagsverkets avgifter om 1 725 kr

Så håller du nere kostnaderna i likvidationen

Följande punkter är lämpliga att genomföra innan en likvidation för att hålla nere kostnaderna på det rörliga arvodet:

checked.jpg Avveckla bolagets rörelse.

checked.jpg Sälj ut alla realiserbara tillgångar.

checked.jpg Driv in utestående kundfordringar.

checked.jpg Avregistrera bolaget som arbetsgivare (momsregistrering ska kvarstå).

checked.jpg Säg upp telefonabonnemang, försäkringar etc.

checked.jpg Kontrollera vilka avtal som binder bolaget och säg upp eller överlåt dessa (t ex -hyresavtal).

checked.jpg Säg upp och lös eventuella krediter.

checked.jpg Betala alla kända skulder.

checked.jpg Se till att verklig huvudman är anmäld i Bolagsverkets register över verklig huvudman.

Från beslut till upplösning!

Vi tar fram alla handlingar som behövs för att likvidationen ska registreras enligt Aktiebolagslagen och sköter all kontakt med Bolagsverket. Vi ser till att en av oss på Heinestams utses till likvidator som ansvarar för bolaget under likvidationsprocessen. Likvidatorns första uppgift är att kalla på bolagets kända och okända borgenärer. Bolagsverket utfärdar sedan kallelsen på okända borgenärer i Post- och Inrikes Tidningar och kallelsetiden är 6 månader. Har ingen borgenär givit sig till känna under dessa 6 månader kan likvidatorn upprätta slutredovisningen, skifta ut bolagets tillgångar och avsluta likvidationen.

Tvångslikvidation

Vi likviderar även tvångslikvidationspliktiga bolag. När aktiebolagets egna kapital är förbrukat till mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet är aktiebolaget tvångslikvidationspliktigt och måste ha en advokat som ingår i kretsen av konkursförvaltare som likvidator. Grundpriset för en frivillig tvångslikvidation är därför högre, kontakta oss gärna för en exakt prisuppgift.

Susanne Fransson

Frågor?

Kontakta Susanne Fransson:
090-70 41 94
susanne.fransson@heinestams.se

Så här går det till

clipboard.jpg

Du kommer in med din beställning

Fyll i vår beställningsblankett via vår hemsida. Har du några frågor tveka inte att kontakta någon av våra handläggare.

mail_forward.jpg

Du får handlingarna

Beroende på vilket sätt du valt att få handlingarna levereras dessa antingen till din e-postadress eller till din brevlåda.

edit.jpg

Signering

Handlingarna signeras enligt de medföljande instruktionerna.

mail_reply.jpg

Returnera handlingarna

Returnera handlingarna till oss enligt de medföljande instruktionerna.

Home.jpg

Anmälan Bolagsverket

Som ditt ombud i ärendet ombesörjer vi betala in registreringsavgiften och att tillse Bolagsverket de handlingar som behövs för registreringen av ditt ärende.

checked.jpg

Registrering

Bolagsverket registrerar likvidationen och utser likvidator. Likvidatorns första åtgärd är att ansöka om kallelse på okända borgenärer. 

Settings.jpg

Kallelsetid

Vi bevakar och håller koll på ditt ärende. Bolagsverket meddelar kallelsetiden vilket är sex månader från registreringsdagen. Du får ett meddelande av oss om när kallelsetiden utgår.

info.jpg

Meddelande från Bolagsverket

När kallelsetiden löpt ut skickar Bolagsverket ett meddelande till oss.

briefcase_files.jpg

Slutredovisning

Slutredovisning upprättas av likvidatorn och revideras av bolagets revisor i de fall sådan finns. Därefter hålls en sista bolagsstämma som godkänner slutredovisningen och aktieägarnas kvarvarande tillgångar skiftas ut.

Home.jpg

Anmälan Bolagsverket

Likvidatorn skickar in anmälan om slutredovisning till Bolagsverket och när den har registrerats hos Bolagsverket skickar vi ett brev till er angående detta och likvidationen är därmed avslutad.