Vad ingår i priset?

Grundarvodet uppgår till 5 800 kr* och inkluderar nedanstående moment:

  • Upprättande av bolagsstämmoprotokoll där likvidationsbeslutet fattas
  • Anmälan av likvidationen till Bolagsverket
  • Kallelse på okända borgenärer hos Bolagsverket
  • Informationsbrev om bolagets likvidation till kända borgenärer och vissa myndigheter
  • Utskiftning av bolagets tillgångar
  • Upprättande av slutredovisning
  • Anmälan av likvidationens avslut och bolagets upplösning till Bolagsverket
  • Slutbrev till aktieägarna med uppgift om utskiftat belopp att deklarera

För tillkommande arbete såsom bokföring, upprättande av årsredovisning och deklarationer utgår ett rörligt arvode enligt gällande taxor.

*Pris exkl. moms och Bolagsverkets avgifter om 1 625 kr.  

Frågor?

Kontakta oss på
090-70 41 90
info@heinestams.se

Frågor?

Kontakta oss på
090-70 41 90
info@heinestams.se

Frågor?

Kontakta oss på
090-70 41 90
info@heinestams.se