Avveckla bolag Snabbavveckling

Snabbavveckling

Heinestams köper ditt bolag och låter bolaget gå i frivillig likvidation för din säkerhet. Priset för en snabbavveckling är enligt offert. Du får betalning för bolaget på tillträdesdagen istället för att behöva vänta 7-8 månader på de utskiftade tillgångarna, som i en vanlig likvidation. Dessutom slipper du vara involverad under avvecklingsprocessen utan kan när affären är avslutad släppa alla tankar på bolaget.

Marknadens säkraste sätt att snabbavveckla

Vid en snabbavveckling hos Heinestams likviderar vi alltid varje enskilt bolag var för sig. Vi fusionerar aldrig in flera bolag i ett stort bolag och likviderar det stora bolaget som många av våra konkurrenter gör.

Orsaken till att många konkurrenter väljer att likvidera via fusion är för att det kräver färre administrativa resurser och är lättare att genomföra för dem som köpare. Däremot är det mer osäkert för dig som säljare eftersom det sålda bolagets förpliktelser kvarstår även när det har gått upp i ett annat bolag. Det innebär att avvecklingen av ditt bolag kan påverkas av andra bolag som fusioneras in i samma stora bolag, vilket i förlängningen kan leda till att avvecklingen av ditt bolag fördröjs med flera månader, år eller helt förhindras.

Genom att vi alltid garanterar att vi snabbavvecklar ditt bolag via enskild likvidation kan ditt bolags likvidationsprocess aldrig påverkas av andras avvecklingsprocesser. Det är vad vi kallar säker snabbavveckling.

Läs mer om snabbavveckling.

För att få en skriftlig offert klicka på Offert snabbavveckling.

Fr 10 000 kr*

*Offerten är kostnadsfri.

Vad kostar det att snabbavveckla ett bolag

När vi köper ditt bolag så utgår vårt arvode från summan av det egna kapitalet (se tabell nedan). Från summan av det egna kapitalet drar vi vårt arvode och betalar resten som köpeskilling för bolaget.

Summan av det egna kapitalet   Vårt arvode
25 000 kr till 60 000 kr   10 000 kr
60 001 kr till 120 000 kr   11 000 kr
120 001 kr till 180 000 kr   12 000 kr
180 001 kr till 240 000 kr   13 000 kr
240 001 kr till 300 000 kr   14 000 kr
Över 300 000 kr   Offert lämnas

För att få exakt pris på ditt bolag, beställ en kostnadsfri offert.

Fördelar med att anlita Heinestams för snabbavveckling

Alla köpta bolag avvecklas genom säker likvidation

Vi garanterar alltid att vi avvecklar köpta bolag genom säker likvidation, dvs. varje köpt bolag likvideras var för sig. Många andra avvecklar köpta bolag med den mer osäkra metoden fusion vilket ofta benämns som ”avveckling i egen regi”.

Läs gärna Bolagsverkets information om hur viktigt det är att välja vem du säljer ditt bolag till vid snabbavveckling med omsorg

Underteckna med BankID och mobilt BankID

Våra dokument (avtal och fullmakt) kan signeras digitalt via BankID och mobilt BankID så att säljare kan genomföra snabbavvecklingen oavsett var i världen han/hon är. Det går även att underteckna dokumenten i pappersform om man föredrar det.

Utbetalning direkt

Köpeskillingen utbetalas direkt till säljaren/säljarnas bankkonto/bankkonton när vi har fått erforderliga handlingar och köpeavtalet har undertecknats.

Vi erbjuder även snabbavveckling av bolag med kapitalbrist

Vi har en lång erfarenhet av både frivilliga likvidationer och tvångslikvidationer, vilket gör att vi om vissa förutsättningar är uppfyllda kan erbjuda snabbavveckling av bolag som har kapitalbrist.

Tydliga offerter

Vi visar tydligt i våra offerter hur vi kommit fram till priset och hur vi tänker avveckla bolaget.

Kostnadsfritt prisförslag samma dag

Får vi din förfrågan innan klockan 15.00 så levererar vi ett kostnadsfritt prisförslag samma dag.

Anna Adolfsson

Frågor?

Kontakta Anna Adolfsson:
090-70 41 97
anna.adolfsson@heinestams.se