Bra att veta

Fördelarna med snabbavveckling

Du erhåller betalning för bolaget på tillträdesdagen (när vi erhållit erforderliga handlingar och avtalet undertecknats) istället för att behöva vänta 7-8 månader på de utskiftade tillgångarna, som i en vanlig likvidation.

Dessutom slipper du vara involverad under avvecklingsprocessen utan kan när affären är avslutad släppa alla tankar på bolaget.

Köpeskillingens beräkning

Köpeskillingen bestäms med utgångspunkt från bolagets egna kapital. Uppskjuten skatt i obeskattade reserver och i årets vinst betraktas som en skuld.

Skriftligt prisförslag

För att få ett prisförslag för snabbavveckling behöver vi en kopia av senaste årsredovisningen samt en dagsaktuell balans- och resultatrapport som kan mejlas eller postas till oss. Får vi din förfrågan innan klockan 15.00 så levererar vi ett kostnadsritt prisförslag samma dag. Här kan du få ett skriftligt prisförslag.

I vårt prisförslag visar vi tydligt hur vi har kommit fram till den köpeskilling som vi är beredda att betala för bolaget.

Underteckna digitalt

Avtal och fullmakt kan undertecknas digitalt med e-legitimation så att handläggningen av köpet går snabbare. Det går även att underteckna dokumenten i pappersform om man föredrar det.

Förutsättningar för snabbavveckling

En förutsättning för snabbavveckling är att samtliga realiserbara tillgångar är försålda samt att bolagets rörelse är avvecklad.

Hur går det till?

Om vårt prisförslag accepteras upprättar vi ett köpeavtal som skickas för underskrift av säljaren eller säljarna. Tillsammans med avtalet skickas också en lista över vilket räkenskapsmaterial som skall skickas tillbaka till Heinestams. Under förutsättning att vi mottagit de underskrivna handlingarna i retur tillsammans med det efterfrågade räkenskapsmaterialet betalas köpeskillingen till anvisat bankkonto eller, om det är flera säljare, anvisade bankkonton per tillträdesdagen.

Vi skickar tillbaka säljarens exemplar av köpeavtalet. Vi ansvarar därefter för den fortsatta handläggningen fram tills dess att bolaget är upplöst genom frivillig likvidation. Därtill uppdaterar vi registrerade uppgifter i verklig huvudman-registret för bolaget.

Därför snabbavvecklar Heinestams alltid genom likvidation

Vid en snabbavveckling hos Heinestams likviderar vi alltid varje enskilt bolag var för sig. Vi fusionerar aldrig in flera bolag i ett stort bolag och likviderar det stora bolaget som många av våra konkurrenter gör.

Orsaken till att många konkurrenter väljer att likvidera via fusion är för att det kräver färre administrativa resurser och är lättare att genomföra för dem som köpare. Däremot är det mer osäkert för dig som säljare eftersom det sålda bolagets förpliktelser kvarstår även när det har gått upp i ett annat bolag. Det innebär att avvecklingen av ditt bolag kan påverkas av andra bolag som fusioneras in i samma stora bolag, vilket i förlängningen kan leda till att avvecklingen av ditt bolag fördröjs med flera månader, år eller helt förhindras.

Genom att vi alltid garanterar att vi snabbavvecklar ditt bolag via enskild likvidation kan ditt bolags likvidationsprocess aldrig påverkas av andras avvecklingsprocesser. Det är vad vi kallar säker snabbavveckling.

Verklig huvudman

Vi anmäler alltid oss själva som verklig huvudman i det köpta bolaget så att du inte står kvar som verklig huvudman efter försäljningen.

Skalbolagsdeklaration

Du garanteras att det köpta bolaget avlämnar en s.k. skalbolagsdeklaration och, där så erfordras, ställer köparen säkerhet för den skatt som belöper på ev. obeskattade reserver och på ev. obeskattad årsvinst.

A-kassa

Rätt till småföretagares A-kassa brukar normalt räknas tidigast från det att köpet genomförts.

Frågor?

Kontakta oss på
090-70 41 90
info@heinestams.se

Frågor?

Kontakta oss på
090-70 41 90
info@heinestams.se

Frågor?

Kontakta oss på
090-70 41 90
info@heinestams.se