Avveckla bolagSnabbavveckling Heinestams återbetalningsgaranti

Heinestams återbetalningsgaranti vid säker snabbavveckling via likvidation

Eftersom Heinestams snabbavvecklar varje enskilt bolag med en egen likvidation så bevakar vi intäkter, kostnader, tillgångar och skulder i varje enskilt bolag. Detta innebär att vi kan erbjuda återbetalningsgaranti i våra snabbavvecklingar.

Vid en snabbavveckling köper vi ditt bolag utifrån de tillgångar och skulder som är kända vid försäljningstillfället. Innan bolaget kan avvecklas måste en kallelse på okända borgenärer ske vilket tar ca 6 månader. Under dessa 6 månader kan det under vårt likvidationsarbete dyka upp flera oväntade intäkter/återbetalningar/tillgångar som inte togs i beaktande vid försäljningen. För att du inte ska gå miste om dessa så erbjuder vi Heinestams återbetalningsgaranti.

Heinestams återbetalningsgaranti i snabbavvecklingar innebär att vi betalar tillbaka följande, vid köpet okända, poster till de tidigare aktieägarna:

  • Kreditering av faktura som är betald innan försäljningstillfället
  • Förbetalda abonnemang som avslutas i förtid med återbetalning
  • Återbetalning av överskott från försäkringsbolag
  • Återbetalning av fordonsskatter på grund av avställningar m.m.
  • Slutavräkning Fora och andra personalförsäkringar där lönekostnaden blivit lägre än förväntad
  • Räntor på bankkonton
  • Inbetalningar på avskrivna kundfordringar

För att Heinestams återbetalningsgaranti ska gälla måste posten utgöra minst 3 % av köpeskillingen och som minst 5 000 kr. Återbetalningsgarantin gäller för intäkter/återbetalningar/tillgångar enligt ovan som inkommer under kallelsen på okända borgenärer och som var okända vid försäljningen. Summan betalas ut vid slutredovisningen av likvidationen till de tidigare aktieägarna efter att administrativa kostnader har dragits (se vår prislista).

Som mest har vi sedan 1982 betalat tillbaka 1 650 000 kr till den tidigare aktieägaren i en snabbavveckling av ett bolag som vi köpte för 60 000 kr. Utan vår återbetalningsgaranti hade säljaren i detta fall gått miste om 1,6 miljoner kronor som var helt okända för säljaren.

För att få ett skriftligt prisförslag klicka på Prisförslag snabbavveckling.

Frågor?

Kontakta oss på
090-70 41 90
info@heinestams.se

Frågor?

Kontakta oss på
090-70 41 90
info@heinestams.se

Frågor?

Kontakta oss på
090-70 41 90
info@heinestams.se