Driva bolag Aktieägartillskott

Aktieägartillskott

Heinestams hjälper dig när du vill göra ett aktieägartillskott. Vi kan både bistå med formalia eller rådgivning kring detta.

Läs mer om aktieägartillskott.

För att lägga in din beställning klicka på Beställ aktieägartillskott.

Ett aktiebolags ägare kan i princip öka bolagets egna kapital på två huvudsakliga sätt, genom en ökning av aktiekapitalet (emission) eller genom ett tillskott till bolagets fria kapital.

Kapitalökning genom aktieägartillskott

Ett aktieägartillskott innebär att en eller flera av ett aktiebolags ägare skjuter till kapital utan att aktiekapitalet ökas eller att deras ägarandel förändras på något sätt.

Ovillkorligt aktieägartillskott

Ett ovillkorligt aktieägartillskott innebär att en eller flera aktieägare skjuter till kapital till bolaget utan att göra några anspråk på att få tillbaka tillskottet.

Villkorligt aktieägartillskott

Ett villkorligt aktieägartillskott innebär att givaren förbehåller sig rätten att återfå tillskottet när bolaget i framtiden har möjlighet till återbetalning.

Bengt Heinestam

Frågor?

Kontakta Bengt Heinestam:
090-70 41 96
bengt.heinestam@heinestams.se