Driva bolag Aktiebok

Heinestams upprättar och rekonstruerar aktieböcker

Heinestams hjälper dig vid upprättande, ändring, rekonstruktion och digitalisering av aktieböcker.  Våra aktieböcker upprättas enligt Aktiebolagslagen och du kan välja mellan lösbladsbok eller en datafil. 

Läs mer aktiebok.

För att lägga in din beställning klicka på Beställ aktiebok.

Pris

Grundbok, 500 :-
Timarvode, 600 :-

Från 600 kr *

* Pris exkl. moms.

Camilla Lind

Frågor?

Kontakta Camilla Lind:
090-70 41 95
camilla.lind@heinestams.se