Driva bolagAktiebok Bra att veta

Aktiebok

Följande avser bolag som inte är avstämningsbolag.

Styrelsen har ett straffsanktionerat ansvar att se till att aktieboken upprättas, förs och arkiveras. Har aktieboken aldrig upprättats, kommit bort eller om den inte överensstämmer med nu gällande uppgifter kan vi hjälpa er.

Regler om aktiebok

I alla aktiebolag ska det finnas en aktiebok. Aktieboken är en förteckning över bolagets aktier och vem som äger dessa. Den ska upprättas så snart alla stiftare har undertecknat stiftelseurkunden. En aktiebok kan upprättas på flera olika sätt, genom automatiserad behandling dvs. med dator, genom en bunden bok eller genom ett lösblads- eller kortsystem.

I aktieboken ska det genast antecknas när en aktie bytt ägare eller när det skett andra förändringar som påverkar aktieboken. Det är bolagets styrelse som har ansvaret för att aktieboken upprättas, ändringar antecknas och att den arkiveras, allt enligt Aktiebolagslagen.

Aktiebokens ändamål är att ligga till grund för utövandet av aktieägarens rättigheter mot bolaget och som underlag för ägarförhållandena. Den är offentlig och ska finnas tillgänglig hos bolaget för vem som helst som vill ta del av den.

Vad är ett avstämningsbolag?

Ett avstämningsbolag är ett aktiebolag som har överlämnat ansvaret för aktieboken till en så kallad central värdepappersförvarare, just nu finns bara en värdepappersförvarare, Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB). För avstämningsbolag gäller andra regler. 

Frågor?

Kontakta oss på
090-70 41 90
info@heinestams.se

Frågor?

Kontakta oss på
090-70 41 90
info@heinestams.se

Frågor?

Kontakta oss på
090-70 41 90
info@heinestams.se