Driva bolag Arbetsordning

Arbetsordning

Heinestams hjälper dig när du vill upprätta en arbetsordning för styrelsen.

En arbetsordning är valfri men kan underlätta för styrelsens arbete. Styrelsen kan årligen fastställa en skriftlig arbetsordning. I arbetsordningen ska det framgå hur arbetet är fördelat mellan styrelsens ledamöter och hur ofta styrelsen ska träffas för att hålla styrelsemöten. Det ingår i styrelsens ansvar att kontrollera att arbetsfördelningen upprätthålls för det fall man upprättat en.

För att lägga in din beställning klicka på Beställ arbetsordning.

800 kr *

* Pris exkl. moms.

Bengt Heinestam

Frågor?

Kontakta Bengt Heinestam:
090-70 41 96
bengt.heinestam@heinestams.se