Driva bolag Dödande av aktiebrev / annan värdehandling

Dödande av aktiebrev eller annat förekommet värdepapper

Heinestams hjälper dig när du vill döda förekomna aktiebrev. Behöver du hjälp att döda annan handling såsom interimsbevis, optionsbevis och emissionsbevis kan vi även bistå med det.

När Bolagsverket beslutar att det ska dödas kan den som är aktieägare begära att få ett nytt aktiebrev av aktiebolaget.

Hur lång tid tar det?

Bolagsverket kungör ett föreläggande i Post- och Inrikes Tidningar. Tiden för ansökan ska vara minst ett år. I föreläggandet uppmanar de den som vet något om värdehandlingen att anmäla det till Bolagsverket. Så man får räkna med att dödningsförfarandet tar drygt ett år.

I priset ingår alla handlingar som rör dödningen.

För att lägga in din beställning klicka på Beställ dödande aktiebrev värdepappar.

3 000 kr *

* Pris exkl. moms och Bolagsverkets avgifter om 950 kr.

Camilla Lind

Frågor?

Kontakta Camilla Lind:
090-70 41 95
camilla.lind@heinestams.se