Förhandsgranskning av årsredovisning

Heinestams hjälper dig att förhandsgranska att din årsredovisning följer Bolagsverkets kriterier för att bli registrerad.

I samband med att räkenskapsåret tar slut ska aktiebolagets löpande redovisning avslutas med ett bokslut och en årsredovisning. Årsredovisningen ska lämnas in till Bolagsverket senast sju månader efter utgången av räkenskapsåret. Detta gäller alltid, oavsett om företaget har bedrivit verksamhet eller har varit vilande. Om du inte upprättar ett bokslut och skickar in årsredovisningen i tid kan aktiebolaget påföras en eller flera förseningsavgifter och i värsta fall tvångslikvideras.

Många av de årsredovisningar som når Bolagsverket idag innehåller fel och brister, vilket innebär att Bolagsverket utfärdar ett föreläggande och bolagets företrädare måste skicka in en ny och rättad årsredovisning. Vi på Heinestams hjälper dig att undvika att få föreläggande på grund av fel och brister i din årsredovisning.

Fördelarna att låta Heinestams förhandsgranska din årsredovisning innan du skickar in den till Bolagsverket är att:

  • du sparar tid,
  • du får din årsredovisning registrerad av Bolagsverket på en gång, samt
  • de externa upplysningsföretag som återger uppgifterna i årsredovisningen (bl.a. www.allabolag.se) får korrekta uppgifter, vilket kan ha betydelse för företagets kreditvärdighet.

Garanti

Vi utfärdar en garanti som innebär att du som kund får tillbaka pengarna om en årsredovisning som vi har godkänt får ett föreläggande från Bolagsverket.

För att lägga in din beställning klicka på Beställ förhandsgranskn. årsredovisning.

Heinestams ansvarar inte för att underliggande siffror är korrekta i årsredovisningen.
 

Från 600 kr *

* Pris exkl. moms.