Driva bolag Gåvobrev

Gåvobrev

Heinestams hjälper dig när du vill upprätta gåvobrev.

När upprättar man ett gåvobrev?

Gåvobrev kan upprättas när du vill ge bort fast eller lös egendom. Exempel på egendomen kan vara en fastighet eller aktier i ditt bolag, gåvobrevet kan även användas för att göra en gåva till mottagarens enskilda egendom. När det gäller vissa typer av gåvor måste ett gåvobrev upprättas för att uppfylla vissa formkrav enligt lag.

För att lägga in din beställning klicka på Beställ gåvobrev.

2 000 kr *

* Pris exkl. moms.

Bengt Heinestam

Frågor?

Kontakta Bengt Heinestam:
090-70 41 96
bengt.heinestam@heinestams.se