Driva bolag Överlåtelseavtal

Överlåtelseavtal

Heinestams hjälper dig när du vill upprätta överlåtelseavtal.

Vi erbjuder både avtal för överlåtelse av inkråm och överlåtelse av aktier. Vid överlåtelse av aktier erbjuder vi både förenklade och omfattande överlåtelseavtal, beroende på omständigheterna i den enskilda affären.

För att lägga in din beställning klicka på Beställ överlåtelseavtal.

Från 1 200 kr *

* Pris exkl. moms.

Frida Melander Vängbo

Frågor?

Kontakta Frida Melander Vängbo:
090-70 41 93
frida.melander@heinestams.se