Driva bolag Parallellfirma

Parallellfirma

Heinestams hjälper dig när du vill registrera en parallellfirma. Beställer du via oss så inkluderar det fasta priset:

  • Granskning av företagsnamnet
  • Rådgivning
  • Alla handlingar för ärendets registrering
  • Kontakten med Bolagsverket

Vad är en parallellfirma?

Du kan registrera ditt företagsnamns lydelse på ett annat språk, det kallas parallellfirma. Ett företag kan ha flera parallellfirmor. Parallellfirman ska vara en så direkt översättning av företagsnamnet som möjligt. Företagsformen (ex. Aktiebolag) ska även ingå, antingen på svenska eller på ett annat språk.

För att lägga in din beställning klicka på Beställ parallellfirma.

900 kr *

* Pris exkl. moms och Bolagsverkets avgifter om 1 200 kr.

Camilla Lind

Frågor?

Kontakta Camilla Lind:
090-70 41 95
camilla.lind@heinestams.se