Driva bolag VD-instruktion

VD-instruktion

Heinestams hjälper dig när du vill upprätta en VD-instruktion.

En VD-instruktion kan upprättas så snart en verkställande direktör (VD) tillsatts i ett bolag. Av lagen framgår det att den verkställande direktören har till uppgift att sköta de löpande förvaltningsåtgärderna i bolaget. Det är styrelsen som avgör vad som hör till de löpande förvaltningsåtgärderna. Det kan underlätta för både styrelsen och den verkställande direktören om detta framgår tydligt i en VD-instuktion. Om VD:n fattar beslut som står i strid med instruktionen från styrelsen och detta beslut skadar bolaget kan bolagsstämman kräva VD på ersättning.

För att lägga in din beställning klicka på Beställ VD-instruktion.

800 kr *

* Pris exkl. moms.

Bengt Heinestam

Frågor?

Kontakta Bengt Heinestam:
090-70 41 96
bengt.heinestam@heinestams.se