Fusion Delning Delning (fission)

Delning

Kan även kallas fission

Heinestams hjälper dig när du vill göra en delning. Beställer du en delning via oss så inkluderar det fasta priset alla bolagsrättsliga handlingar och vi sköter även all kontakt med Bolagsverket samt ser till att tiderna hålls för att delningen ska registreras i vederbörlig ordning. Vi bistår med hjälp oavsett om delningen ska ske till nybildade bolag, lagerbolag eller befintliga bolag.

Läs mer om delning.

Två olika delningar

Det finns två olika typer av delning: 

Fullständig delning

Vid fullständig delning delas ett aktiebolag (överlåtande aktiebolaget) upp genom att samtliga tillgångar och skulder tas över av två eller flera andra övertagande aktiebolag. Det överlåtande aktiebolaget upplöses genom delningen.

För att lägga in din beställning klicka på Beställ delning.

Från 5 600 kr *

* Pris exkl. moms och Bolagsverkets avgifter från 2 400 kr.

 

Partiell delning

Vid partiell delning delas ett aktiebolag (överlåtande aktiebolaget) upp genom att en del av bolagets tillgångar och skulder tas över av ett eller flera andra övertagande aktiebolag utan att det överlåtande aktiebolaget upplöses.

För att lägga in din beställning klicka på Beställ delning.

Från 4 600 kr *

* Pris exkl. moms och Bolagsverkets avgifter från 1 900 kr.

Camilla Lind

Frågor?

Kontakta Camilla Lind:
090-70 41 95
camilla.lind@heinestams.se