Fusion DelningDelning (fission) Vad ingår i priset

Vad ingår i priset?

Delning av aktiebolag

Fullständig delning

Till två befintliga bolag: 8 125 :-
Till två bolag som nybildas: 14 825 :-
Till två lagerbolag: 25 325 :-

Partiell delning

Till ett befintligt bolag: 7 500 :-
Till ett bolag som nybildas: 10 250 :-
Till ett lagerbolag: 16 100 :-

Handlingar som ingår

Anmälan om tillstånd att verkställa delningsplanen
Styrelseprotokoll överlåtande bolag
Styrelseprotokoll övertagande bolag
Delningsplan
Revisorsyttrande
Förslag på underrättelse till bolagens borgenärer
Intyg avseende underrättelse av borgenärer
Intyg om att aktieägarna undertecknat delningsplanen
Försäkran att delningen inte strider mot lag eller förordning
Anmälan om genomförd delning
Revisorsintyg
Handlingar för de övertagande bolagen

Tilläggstjänster:

Delning till ytterligare övertagande bolag, per bolag:
900 :- befintligt bolag*
2 200 :- nybildat bolag*
4 400 :- lagerbolag*

Heinestams sköter underrättelse på kända borgenärer 600 :- i grundarvode + 25 :-/brev
Registrering av särskilt företagsnamn (bifirma) 800 :-*
Ändring av bolagsordning 800 :-*

Om inte samtliga aktieägare kan underteckna delningsplanen:

Registrering av delningsplan 900 :-*
Förslag kallelse till bolagsstämma 300 :-

*Bolagsverkets avgifter tillkommer.

Alla priset är angivna exklusive moms.

Frågor?

Kontakta oss på
090-70 41 90
info@heinestams.se

Frågor?

Kontakta oss på
090-70 41 90
info@heinestams.se

Frågor?

Kontakta oss på
090-70 41 90
info@heinestams.se