Fusion Delning Fusion aktiebolag

Fusion aktiebolag

Heinestams erbjuder fusion av aktiebolag till ett fast pris. Beställer du fusion helägt dotterbolag eller fusion genom absorption via oss inkluderar priset:

Beställ fusion helägt dotterbolag PDF 

Beställ fusion genom absorption PDF 

Om du beställer via vår PDF-blankett rekommenderar vi dig att först spara ner blanketten på din dator och sen öppna den därifrån då inte alla webbläsare stödjer redigering av PDF.

   

Tjänsteutbud inom fusion och aktuella priser

Nedan kan du läsa mer om våra tjänster inom fusion av aktiebolag, se priser och inkomma med din beställning online.  

Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer!

Fusion av helägt dotterbolag

Vid fusion av helägt dotterbolag tar ett moderbolag över ett eller flera dotterbolags (dotterdotterbolags) samtliga tillgångar och skulder, samtidigt upplöses dotterbolaget utan likvidation.

4 100 kr *

* Pris exkl. moms och Bolagsverkets avgifter om 900 kr

Beställ fusion helägt dotterbolag

Fusion genom absorption

Vid fusion genom absorption tar ett aktiebolag (övertagande bolag) över ett eller flera andra aktiebolags samtliga tillgångar och skulder (överlåtande bolag), samtidigt upplöses det överlåtande bolaget utan likvidation. Till denna kategori hör nedströms fusion även kallad omvänd fusion, fusion av systerbolag och annan fusion.

5 100 kr *

* Pris exkl. moms och Bolagsverkets avgifter om 2 000 kr

Beställ fusion genom absorption

Camilla Lind

Frågor?

Kontakta Camilla Lind:
090-70 41 95
camilla.lind@heinestams.se