Fusion DelningFusion aktiebolag Fusion genom kombination

Fusion genom kombination

Vid fusion genom kombination tar ett aktiebolag som bildas i samband med fusionen (övertagande bolag) över ett eller flera andra aktiebolags samtliga tillgångar och skulder (överlåtande bolag), samtidigt upplöses det överlåtande bolaget utan likvidation.

Pris enligt offert

Offerten är kostnadsfri.

Frida Melander Vängbo

Frågor?

Kontakta Frida Melander Vängbo:
090-70 41 93
frida.melander@heinestams.se