Fusion DelningFusion aktiebolag Så här går det till - Fusion genom absorption

Så här går det till vid:

Fusion genom absorption

clipboard.jpg

Du kommer in med din beställning

Fyll i vår beställningsblankett. Har du några frågor tveka inte att kontakta oss.

mail_forward.jpg

Du får handlingarna

Beroende på vilket sätt du valt att få handlingarna levereras dessa antingen till din e-postadress eller till din brevlåda.

edit.jpg

Signering

Handlingarna signeras enligt de medföljande instruktionerna.

mail_reply.jpg

Returnera handlingarna

Returnera handlingarna till oss enligt de medföljande instruktionerna.

Home.jpg

Anmälan Bolagsverket

Anmälan avser att ansöka om tillstånd att verkställa fusionplanen. Detta ska ske inom en månad från dateringen av fusionsplanen. Som ditt ombud i ärendet ombesörjer vi betala in registreringsavgiften och tillse Bolagsverket de handlingar som behövs för registrering.

Settings.jpg

Kallelsetid

Bolagsverket utfärdar kallelse på bolagens kända och okända borgenärer. Kallelsetiden är två månader och vi bevakar och håller koll på ditt ärende. Du får ett meddelande av oss om när kallelsetiden utgår.

checked.jpg

Registrering av tillstånd att verkställa fusionsplan

När kallelsetiden utgått och under förutsättning att ingen borgenär motsatt sig fusionen mellan bolagen registreras tillståndet att verkställa fusionsplanen.

mail_forward.jpg

Du får handlingar

Vi skickar dig handlingar för att anmälan genomförd fusion. 

edit.jpg

Signering

Handlingarna signeras enligt de medföljande instruktionerna.

mail_reply.jpg

Returnera handlingarna

Returnera handlingarna till oss enligt de medföljande instruktionerna. Handlingarna måste vara oss tillhanda inom två månader från det datum Bolagsverket registrerade tillståndet.

Home.jpg

Anmälan Bolagsverket

Anmälan avser att genomföra fusionen. Som ditt ombud i ärendet ombesörjer vi betala in registreringsavgiften och tillse Bolagsverket de handlingar som behövs för registrering.

checked.jpg

Registrering genomförd fusion

Anmälan om genomförd fusion registreras hos Bolagsverket. Det innebär att överlåtande bolag upplöses och dess tillgångar och skulder övertas av övertagande bolag.

 briefcase_files.jpg

Slutredovisning

Vi slutredovisar fusionen och skickar dig alla originalen tillhörande bolagen.

 

Svårare än så är det inte. 

Frågor?

Kontakta oss på
090-70 41 90
info@heinestams.se

Frågor?

Kontakta oss på
090-70 41 90
info@heinestams.se

Frågor?

Kontakta oss på
090-70 41 90
info@heinestams.se