Fusion DelningFusion aktiebolag Så här går det till - Fusion av helägt dotterbolag

Så här går det till vid:

Fusion av helägt dotterbolag

clipboard.jpg

Du kommer in med din beställning

Fyll i vår beställningsblankett. Har du några frågor tveka inte att kontakta oss.

mail_forward.jpg

Du får handlingarna

Beroende på vilket sätt du valt att få handlingarna levereras dessa antingen till din e-postadress eller till din brevlåda.

edit.jpg

Signering

Handlingarna signeras enligt de medföljande instruktionerna.

mail_reply.jpg

Returnera handlingarna

Returnera handlingarna till oss enligt de medföljande instruktionerna. Handlingarna måste vara oss tillhanda inom en månad från dateringen av fusionsplanen.

Home.jpg

Anmälan Bolagsverket

Anmälan avser att ansöka om tillstånd att verkställa fusionsplanen. Som ditt ombud i ärendet ombesörjer vi att betala in registreringsavgiften och tillse Bolagsverket de handlingar som behövs för registrering.

Settings.jpg

Kallelsetid

Bolagsverket utfärdar kallelse på bolagens kända och okända borgenärer. Kallelsetiden är två månader och vi bevakar och håller koll på ditt ärende. Du får ett meddelande av oss om när kallelsetiden utgår.

checked.jpg

Registrering

När kallelsetiden utgått och under förutsättning att ingen borgenär motsatt sig fusionen mellan bolagen registreras tillståndet att verkställa fusionsplanen. Det innebär att dotterbolaget upplöses och dess tillgångar och skulder övertas av moderbolaget.

 briefcase_files.jpg

Slutredovisning

Vi slutredovisar fusionen och skickar dig alla originalen tillhörande bolagen.

 

Svårare än så är det inte. 

Frågor?

Kontakta oss på
090-70 41 90
info@heinestams.se

Frågor?

Kontakta oss på
090-70 41 90
info@heinestams.se

Frågor?

Kontakta oss på
090-70 41 90
info@heinestams.se