Fusion DelningFusion aktiebolag Vad ingår i priset

Vad ingår i priset?

Handlingar som ingår vid fusion

Anmälan om tillstånd att verkställa fusionsplanen
Styrelseprotokoll dotterbolag/överlåtande bolag
Styrelseprotokoll moderbolag/övertagande bolag
Fusionsplan
Upprättande av yttrande för vald/utsedd revisor att underteckna
Intyg avseende underrättelse av borgenärer
Intyg om att aktieägarna undertecknat fusionsplanen
Förslag på underrättelse till bolagens borgenärer 

Vid fusion genom absorption ingår även

Försäkran att fusionen inte strider mot lag eller förordning
Anmälan om genomförd fusion
Upprättande av yttrande för vald/utsedd revisor att underteckna

Tilläggstjänster:

Fler än ett dotterbolag/överlåtande bolag 900 kr/bolag *
Heinestams sköter underrättelse på kända borgenärer 600 kr i grundarvode + 25 kr/brev
Registrering av särskilt företagsnamn (bifirma) 800 kr *
Ändring av bolagsordning 800 kr *

Om inte samtliga aktieägare kan underteckna fusionsplanen:

Registrering av fusionsplan 900 kr *
Förslag kallelse till bolagsstämma 300 kr

Alla priser är exkl. moms.
* Pris exkl. Bolagsverkets avgifter.

Frågor?

Kontakta oss på
090-70 41 90
info@heinestams.se

Frågor?

Kontakta oss på
090-70 41 90
info@heinestams.se

Frågor?

Kontakta oss på
090-70 41 90
info@heinestams.se