Fusion Delning Fusion förening

Fusion förening

Heinestams erbjuder fusion till ett fast pris där du får samtliga handlingar för fusionen. I priset ingår även att vi bevakar ärendet och ser till att tiderna hålls för att fusionen ska registreras i vederbörlig ordning.

Fusion av helägt dotteraktiebolag

Vid fusion av helägt dotterbolag tar en moderförening över ett eller flera dotterbolags samtliga tillgångar och skulder, samtidigt upplöses dotterbolaget utan likvidation.

För att lägga in din beställning klicka på Beställ helägt dotterbolag.

4 900 kr *

* Pris exkl. moms och Bolagsverkets avgifter om 1 900 kr.

 

Fusion genom absorption

Vid fusion genom absorption tar en förening (övertagande förening) över en eller flera andra föreningars samtliga tillgångar och skulder (överlåtande förening), samtidigt upplöses den överlåtande föreningen utan likvidation.

För att lägga in din beställning klicka på Beställ fusion genom absorption.

6 000 kr *

* Pris exkl. moms och Bolagsverkets avgifter om 2 800 kr.