Fusion DelningFusion förening Så här går det till - Fusion av helägt dotteraktiebolag

Så här går det till vid:

Fusion av helägt dotteraktiebolag

clipboard.jpg

Du kommer in med din beställning

Fyll i vår beställningsblankett. Har du några frågor tveka inte att kontakta oss.

mail_forward.jpg

Du får handlingarna

Beroende på vilket sätt du valt att få handlingarna levereras dessa antingen till din e-postadress eller till din brevlåda.

edit.jpg

Signering

Handlingarna signeras enligt de medföljande instruktionerna.

mail_reply.jpg

Returnera handlingarna

Returnera handlingarna till oss enligt de medföljande instruktionerna.

Home.jpg

Anmälan Bolagsverket

Anmälan avser att registrera fusionsplanen. Detta ska ske inom en månad från dateringen av fusionsplanen. Som ditt ombud i ärendet ombesörjer vi betala in registreringsavgiften och tillse Bolagsverket de handlingar som behövs för registrering. 

checked.jpg

Registrering av fusionsplan

Bolagsverket registrerar fusionplanen.

Home.jpg

Anmälan Bolagsverket

Anmälan avser att ansöka om tillstånd att verkställa fusionplanen. Detta ska ske inom en månad från att Bolagsverket registrerat fusionsplanen. Som ditt ombud i ärendet ombesörjer vi betala in registreringsavgiften och tillse Bolagsverket de handlingar som behövs för registrering.

Settings.jpg

Kallelsetid

Bolagsverket utfärdar kallelse på bolagets kända och okända borgenärer. Kallelsetiden är två månader och vi bevakar och håller koll på ditt ärende. Du får ett meddelande av oss om när kallelsetiden utgår.

checked.jpg

Registrering

När kallelsetiden utgått och under förutsättning att ingen borgenär motsatt sig fusionen mellan föreningen och bolaget registreras tillståndet att verkställa fusionsplanen. Det innebär att dotteraktiebolaget upplöses och dess tillgångar och skulder övertas av moderföreningen.

 briefcase_files.jpg

Slutredovisning

Vi slutredovisar fusionen och skickar dig alla originalen tillhörande föreningen och bolaget.

 

Svårare än så är det inte. 

Frågor?

Kontakta oss på
090-70 41 90
info@heinestams.se

Frågor?

Kontakta oss på
090-70 41 90
info@heinestams.se

Frågor?

Kontakta oss på
090-70 41 90
info@heinestams.se