Fusion Delning Fusion aktiebolag

Fusion aktiebolag

Heinestams erbjuder fusion av aktiebolag till ett fast pris. Beställer du fusion helägt dotterbolag eller fusion genom absorption via oss inkluderar priset:

Fusion av helägt dotterbolag

Vid fusion av helägt dotterbolag tar ett moderbolag över ett eller flera dotterbolags samtliga tillgångar och skulder, samtidigt upplöses dotterbolaget utan likvidation.

För att lägga in din beställning klicka på Beställ fusion helägt dotterbolag.

4 100 kr *

* Pris exkl. moms och Bolagsverkets avgifter om 900 kr.

 

Fusion genom absorption

Vid fusion genom absorption tar ett aktiebolag (övertagande bolag) över ett eller flera andra aktiebolags samtliga tillgångar och skulder (överlåtande bolag), samtidigt upplöses det överlåtande bolaget utan likvidation. Till denna kategori hör nedströms fusion även kallad omvänd fusion, fusion av systerbolag och annan fusion.

För att lägga in din beställning klicka på Beställ fusion genom absorption.

5 100 kr *

* Pris exkl. moms och Bolagsverkets avgifter om 1 900 kr.