Fusion Delning Tilläggstjänster

Tilläggstjänster

Tjänster som man kan kombinera med fusionen eller delningen.

För att lägga in din beställning klicka på Beställ tilläggstjänst på höger sida.

från 900 kr Ansökan om lagfart

Heinestams hjälper dig att ansöka om lagfart i samband med fusionen.

2 000 kr Handlingar på engelska

Heinestams upprättar samtliga handlingar på både engelska och svenska. Vid slutredovisningen skickas även ett registreringsbevis på engelska ut. 

800 kr* Registrering av särskilt företagsnamn (bifirma)

Heinestams hjälper dig när du vill registrera särskilt företagsnamn (bifirma) i samband med ärendet. I det fasta priset granskar vi namnet och upprättar vi de handlingar som krävs i samband med registreringen.
*Pris exkl. Bolagsverkets avgifter.

Alla priser är exkl. moms.
* Pris exkl. Bolagsverkets avgifter.

Camilla Lind

Frågor?

Kontakta Camilla Lind:
090-70 41 95
camilla.lind@heinestams.se