Fusion Delning Tilläggstjänster

Tilläggstjänster

Tjänster som man kan kombinera med fusionen eller delningen.

För att lägga in din beställning klicka på Beställ tilläggstjänst på höger sida.

från 900 kr Ansökan om lagfart

Heinestams hjälper dig att ansöka om lagfart i samband med fusionen.

 från 3 500 kr Aktieägaravtal

Heinestams rekommenderar alla som har för avsikt att äga bolag ihop med andra att ha ett aktieägaravtal. Vi på Heinestams hjälper dig att upprätta ett aktieägaravtal. Läs mer om aktieägaravtal.

2 000 kr Handlingar på engelska

Heinestams upprättar samtliga handlingar på både engelska och svenska. Vid slutredovisningen skickas även ett registreringsbevis på engelska ut. 

800 kr* Registrering av bifirma

Heinestams hjälper dig när du vill registrera bifirma i samband med ärendet. I det fasta priset granskar vi bifirman, upprättar vi de handlingar som krävs i samband med registreringen.
*Pris exkl. Bolagsverkets avgifter.

Alla priser är exkl. moms.
* Pris exkl. Bolagsverkets avgifter.

Frida Melander Vängbo

Frågor?

Kontakta Frida Melander Vängbo:
090-70 41 93
frida.melander@heinestams.se