Om Heinestams

Heinestams affärsidé är att tillhandahålla kvalificerade och prisvärda tjänster inom bolagsrätt med hög servicenivå och kompetens till redovisningsbyråer, revisionsbyråer, samt andra företag och privatpersoner.

Mångårig kompetens

Heinestams startades 1982 av Bengt Heinestam och har tillhandahållit bolagstjänster i mer än 30 år.

Fokus på dig

När du vänder dig till Heinestams möts du av serviceinriktade handläggare som lägger fokus på ditt ärende.

Affärsområde

Heinestams har som affärsområde att tillhandahålla kvalificerad rådgivning tillsammans med prisvärda tjänster och produkter inom bolagsrätt och avtalsrätt. Du ska känna dig trygg när du vänder dig till Heinestams för din eller dina kunders räkning.

Välgörande arbete

När du väljer Heinestams som leverantör bidrar du till att skapa en bättre värld.

Från 2006 till 2014 har vi bidragit med 10 % av vår årsvinst till Röj en mina, en kampanj i Svenska FN-förbundet som arbetar med minröjningsprojekt världen över.

Vi på Heinestams har beslutat oss för att från och med hösten 2014 stödja organisationen Kiva. Kiva hjälper människor i olika delar av världen att man via dem kan låna ut pengar till olika ändamål. Anledningen till att vi valt att stödja Kiva är att vi tycker det ligger i linje med den verksamheten vi bedriver, att hjälpa till att starta upp företag.