Om ossArtikelarkivVårstädning i koncernen

Vårstädning i koncernen

Har du eller dina kunder bolag i koncernen som inte behövs längre? Bolag som bara belastar koncernen med onödiga kostnader och administration? Ett snabbt, enkelt och prisvärt sätt att slippa dessa bolag är att fusionera bort dem.

Det finns olika fusionsformer som alla innebär att ett bolag övertar ett eller flera andra aktiebolags samtliga tillgångar och skulder varpå överlåtande bolag upplöses:

  • Fusion av helägt dotterbolag är den vanligaste varianten av fusion där ett moderbolag övertar ett eller flera dotterbolag så att endast moderbolaget kvarstår. Läs mer
  • Fusion genom absorption innebär att ett redan registrerat bolag övertar ett eller flera överlåtande bolag och endast det övertagande bolaget lever kvar. Hit hör bl a nedströms fusion och systerfusion. Läs mer
  • Fusion genom kombination går till så att det övertagande bolaget som lever kvar bildas i samband med att fusionen genomförs. Detta förfarande är betydligt mer ovanligt. Läs mer

Heinestams Bolagstjänst erbjuder alla former av fusioner. Vi tar fram samtliga handlingar som behövs för att fusionen ska registreras enligt Aktiebolagslagen och sköter även all kontakt med Bolagsverket. Det enda du eller dina kunder behöver göra är att underteckna fusionshandlingar och skicka tillbaka dem till oss.

Många års erfarenhet av fusion

Heinestams Bolagstjänst AB har under årens lopp utfört en mängd olika fusioner och fissioner – och vår expert Bengt Heinestam har i många år föreläst och hållit kurser inom området fusion av aktiebolag samt skrivit flera böcker i ämnet. Bengt erbjuder rådgivning innan fusionen gällande:

  • Bolagsrätt (val av fusionsform)
  • Skatterätt (underskottsavdrag, andelsbyten, i vilka lägen fusionen är skattebefriad etc)
  • Redovisning (hur fusionen ska redovisas hos det övertagande företaget)

Kontakta Bengt på telefonnummer 090 - 70 41 96 eller via mail bengt.heinestam@heinestams.se för att boka en konsultation.