Om ossArtiklar6 relevanta argument för aktieägaravtal

6 relevanta argument för aktieägaravtal

De flesta som tillsammans går in som ägare i aktiebolag känner till att de borde ha ett aktieägaravtal, men drivna företagare vill hellre måla upp framtidsvisioner om hur marknadsandelar ska tas än att diskutera eventuella framtida konflikter inom ägargruppen. Detta gör att upprättandet av aktieägaravtal ofta åsidosätts och rinner ut i sanden. Därför listar vi här 6 relevanta argument för att prioritera aktieägaravtalet tidigt i samarbetet:

 1. Dödläge för viktiga framtidsbeslut
  Om det inte finns majoritet för ett beslut kan ett dödläge uppstå som inte går att komma runt utan att det är reglerat i ett aktieägaravtal.
 2. Oväntad aktieägare vid bodelning
  I bolag utan aktieägaravtal kan aktierna hamna hos en aktieägares make/maka vid en bodelning eller i samband med en äktenskapsskillnad.
 3. Affärshemligheter på vift
  En aktieägare utan aktieägaravtal kan berätta om företagshemligheter för tredje man utan att det leder till några konsekvenser för aktieägaren.
 4. Affärspartner blir konkurrent
  Utan aktieägareavtal finns det inget som hindrar en aktieägare från att starta en konkurrerande verksamhet när denne sålt sina aktier i bolaget.
 5. Nekad miljonexit
  Om ett riktigt förmånligt bud läggs på bolaget kan en aktieägare stoppa försäljningen om inget aktieägaravtal finns som reglerar framtida exit, även i de fall då budet är mycket gynnsamt för alla aktieägare i bolaget.
 6. Låsta resurser vid långvarig sjukdom
  I ett aktieägaravtal går det att reglera vad som ska hända om någon verksam aktieägare blir långvarigt sjuk för att möjliggöra fortsatt effektiv drift av bolaget.