Om ossArtiklarBeställ lagerbolag med skatterabatt

Beställ lagerbolag med skatterabatt

Investeraravdraget för företag av mindre storlek började gälla den 1 december 2013. Avdraget får användas av fysiska personer som förvärvar andelar när företaget bildas eller vid en nyemission. Andelarna kan också ha förvärvats från en juridisk person om de avser ett företag som inte tidigare har bedrivit verksamhet av något slag, dvs. det gäller när du köper ett lagerbolag från oss.

Du som har rätt till avdrag får göra avdrag för hälften av betalningen för andelarna. Det innebär att du får 7 500 kr i skattesänkning om du köper ett lagerbolag med ett aktiekapital om 50 000 kr och uppfyller villkoren för att göra avdrag. Du kan läsa mer om villkoren i artikeln om investeraravdrag.

Köper du ett lagerbolag i december och har ett löneunderlag om minst 300 000 kronor i år får du göra avdraget i inkomstslaget kapital redan samma år. Uppnår du inte löneunderlagskravet i år får du göra avdraget nästföljande år, förutsatt att du då uppfyller kravet.

Ytterligare en fördel med att köpa ett lagerbolag i december tillfaller dig som både är ägare och verksam i bolaget. Du får möjlighet att lyfta lågbeskattad utdelning ett år tidigare. Den som är ägare av aktierna den 1 januari får möjligheten att utnyttja gränsbelopp enligt schablonregeln för samma år eller lönesummeregeln för året före.

Lönesummeregeln är numera lönsammare än schablonregeln så snart du har ett löneunderlag i bolaget som överstiger crika 320 000 kr. 

 
Beräkna investeraravdrag

Dra i reglaget för att se investeraravdraget

Aktiekapital/nyemission

kr

Tillåtet investeraravdrag

kr

Total skatterabatt med investeraravdrag (30%)

kr