Om ossArtiklarBilda aktiebolag före årsskiftet

Bilda aktiebolag före årsskiftet

Genom att bilda ett aktiebolag före årsskiftet får du möjlighet att lyfta lågbeskattad utdelning ett år tidigare jämfört med om du bildar det efter årsskiftet. Den som är ägare av aktierna den 1 januari 2019 får möjligheten att utnyttja gränsbelopp enligt schablonregeln för 2019 eller lönesummeregeln för 2018. Lönesummeregeln är numera lönsammare än schablonregeln när bolagets kontanta löner överstiger 375 000 kr (6 IBB, gäller 2018 års löner) och ägarens lön uppgår till minst 375 000 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner.

Köper du ett lagerbolag i december och har ett löneunderlag om minst 300 000 kronor i år får du även göra ett investeraravdrag i inkomstslaget kapital redan för 2018. Uppnår du inte löneunderlagskravet i år får du göra avdraget nästa år, förutsatt att du då uppfyller kravet.

Investeraravdraget för företag får användas av fysiska personer som förvärvar andelar när företaget bildas eller vid en nyemission. Andelarna kan också ha förvärvats från en juridisk person om de avser ett företag som inte tidigare har bedrivit verksamhet av något slag, dvs. det gäller när du köper ett lagerbolag från oss.

Du som har rätt till avdrag får göra avdrag för hälften av betalningen för andelarna. Det innebär att du får 7 500 kr i skattesänkning om du köper ett lagerbolag med ett aktiekapital om 50 000 kr och uppfyller villkoren för att göra avdrag. Du kan läsa mer om villkoren i artikeln om investeraravdrag.

Ska jag bilda ett nytt aktiebolag eller köpa ett lagerbolag?

Det billigaste sättet att starta ett aktiebolag är att bilda det från grunden. Anlitar du Heinestams för att bilda ditt aktiebolag tar det mellan 1 till 3 veckor att registrera. Hur snabbt det går beror bl.a. annat på aktuell handläggningstid både hos Bolagsverket och din bank. Under tiden som aktiebolaget ligger för registrering kan det inte bedriva någon verksamhet, ansöka om moms och F-skatt, skriva på avtal eller liknande. Aktiebolaget blir en egen juridisk person först när det registreras hos Bolagsverket och därmed får sitt organisationsnummer. Den vanligaste orsaken till varför registreringen av ett nytt aktiebolag drar ut på tid är att Bolagsverket inte kan godkänna det eller de företagsnamn du föreslagit. Anlitar du oss för att bilda ditt aktiebolag, ingår det i priset att vi kontrollerar dina namnförslag redan i samband med beställningen, detta för att minska risken att sökt företagsnamn inte går att registrera.

Ett lagerbolag är ett redan registrerat aktiebolag som bildats enbart för att säljas. Genom att köpa ett lagerbolag kan du redan vid köpet av bolaget ingå avtal, ansöka om moms och F-skatt samt bedriva verksamhet. Är tiden en kritisk faktor för starten av din verksamhet rekommenderar vi alltid att du köper ett lagerbolag. Det går nämligen aldrig att garantera en exakt tidpunkt för när du får ett organisationsnummer om du bildar ett nytt aktiebolag, men det får du däremot direkt när du köpt ett lagerbolag av oss.