Om ossArtiklarVad skiljer en snabbavveckling från en snabbavveckling?

Vad skiljer en snabbavveckling från en snabbavveckling?

Det kan tyckas förvirrande att olika tjänster får bära samma namn. Det känns som den mest frekventa frågan som vi får. Vi tänkte redogöra hur vår tjänst skiljer sig från vissa andra aktörers.

En snabbavveckling hos oss innebär att vi alltid likviderar varje enskilt bolag var för sig. Vid en snabbavveckling hos en del andra aktörer på marknaden köper de bolaget för att sedan fusionera in bolaget tillsammans med flera andra bolag i ett övertagande bolag för att sedan sätta det övertagande bolaget i likvidation, detta brukar även i vissa fall kallas "snabbavveckling/avveckling/likvidera i egen regi".

Orsaken till att vissa aktörer väljer "fusionsmetoden" är för att det kräver färre administrativa resurser, är mindre kostsamt att registrera och lättare att genomföra för dem som köpare. De kan även av den anledningen ge ett mer generöst pris till kunden (säljaren). Det är däremot en mer osäker metod för den som är säljare eftersom det sålda bolagets förpliktelser kvarstår även när det har gått upp i det övertagande bolaget. Det innebär att avvecklingen av kundens bolag kan påverkas av andra bolag som fusioneras in i samma övertagande bolag vilket i förlängningen kan leda till att avvecklingen av kundens bolag fördröjs med flera månader, år eller helt förhindras.

Genom att vi alltid garanterar att vi snabbavvecklar kundens bolag via enskild likvidation kan likvidationsprocessen av kundens bolag aldrig påverkas av andras avvecklingsprocesser. Vi kan också av den anledningen erbjuda en återbetalningsgaranti, läs mer här.