Överlåta bolag Säkraste försäljningsmetoden av aktiebolag

Överlåta eller överta bolag genom vår säkra försäljningsmetod

Heinestams har tagit fram en paketlösning för att skapa trygghet för dig som står inför ett generationsskifte alternativt försäljning eller förvärv av ett aktiebolag.

Vid en försäljning av ett aktiebolag med verksamhet så finns många okända faktorer i bolagets historia som på olika sätt kan påverka de nya ägarnas förmåga att driva ett framgångsrikt aktiebolag såsom okända skulder eller ofördelaktiga avtal m.m. Därför rekommenderar vi att använda den, i vårt tycke, säkraste försäljningsmetoden (se nedan).

För den säkraste försäljningsmetoden har vi tagit fram en paketlösning där vi tar ansvar för hela processen och ser till att varje moment utförs i rätt ordning.

Säkraste försäljningsmetoden av aktiebolag

Klicka dig genom information om varje steg i processen här nedan. 

1. Köparen förvärvar ett nytt aktiebolag

Med ett helt nytt aktiebolag minskar riskerna för tråkiga överraskningar. Köparen kommer alltså att driva den befintliga verksamheten i ett nytt aktiebolag. Detta går att göra dels genom att köpa ett färdigt lagerbolag eller genom att bilda ett nytt aktiebolag. Slutprodukten på dessa två alternativ är detsamma, skillnaden är att man köper tid genom att köpa ett färdigt lagerbolag. Här kan du läsa mer om våra aktiebolag.

2. Säljaren överlåter verksamheten genom en inkråmsöverlåtelse

Så snart köparen har tillgång till sitt nya aktiebolag kan verksamheten överlåtas till det nya aktiebolaget, detta görs genom en inkråmsöverlåtelse. 

3. Halvt korsbyte

Ett halvt korsbyte innebär att det inarbetade befintliga bolagsnamnet övertas av det nya aktiebolaget. 

Ett halvt korsbyte av bolagsnamn innebär att det ena bolaget överlåter sitt bolagsnamn till ett annat bolag. I samband med detta behöver även det överlåtande bolaget byta namn. Detta är i de flesta fall bekymmersfritt. Det kan dock bli problem i de fall där det övertagande bolaget vill ändra den befintliga verksamhetsbeskrivningen i bolagsordningen och exempelvis bredda denna eller föra in en helt annan verksamhet. Orsaken är att ett bolagsnamn granskas i kombination med dess verksamhetsgren och bolagsnamnet skyddas mot den verksamhetsgrenen efter registreringen. Har ett bolag skyddat bolagsnamnet för en verksamhetsgren kan ett annat bolag eller annan person skydda ett namn/varumärke som liknar det föreslagna bolagsnamnet i en annan verksamhetsgren.

Heinestams förhandsgranskar alltid sökt bolagsnamn i samband med beställningar av ett halvt korsbyte av bolagsnamn.

4. Säljarens aktiebolag avvecklas

När tiden är inne så avvecklar vi säljarens aktiebolag antingen genom en säker snabbavveckling eller genom en frivillig likvidation. Här kan du läsa mer om våran tjänst avveckla bolag.

Fördelarna med försäljningsmetoden

checked.jpg Köparen behöver inte ta fram kapital för att köpa sparade vinstmedel utan betalar endast för verksamhetens värde.
checked.jpg Köparen slipper oroa sig för okända skulder, avtal, abonnemang och andra åtaganden som inte är kända vid försäljningen.
checked.jpg Säljaren kan ta del av eventuella återbäringar och andra återbetalningar.
checked.jpg Säljarens aktiebolag blir avvecklat på ett säkert sätt antingen via en frivillig likvidation eller en säker snabbavveckling.

Förfrågan paketlösning

Är du intresserad av tjänsten eller har frågor kontakta då Bengt Heinestam på 090-70 41 96 alternativt via bengt.heinestam@heinestams.se eller inkom med din förfrågan ovan.

Hittar du inte det du söker är du välkommen att kontakta oss.

Bengt Heinestam

Frågor?

Kontakta Bengt Heinestam:
090-70 41 96
bengt.heinestam@heinestams.se