Överlåta bolag Viktiga frågor och överväganden

Viktiga frågor och överväganden

Företagsöverlåtelser är ett komplext område och det omfattar många frågor och överväganden som t.ex:

 • Vilka motiv och drivkrafter har parterna?
 • Vilka affärsmässiga-, legala- och finansiella risker föreligger?
 • Hur fastställer man värdet på företaget?
 • Hur kan finansiering och säkerheter ordnas?
 • Vilka regler gäller?
 • Vad ska säljas respektive köpas?
 • Hur ska tillgångarna paketeras?
 • Hur ska förhandlingarna och försäljningen respektive köpet gå till?
 • Vad bör beaktas rörande styrelse, ledning, nyckelmedarbetare och personal?
 • Vilka handlingar måste upprättas?
 • Vad regelverk behöver man ta hänsyn till?
 • Vilka olika tvistelösningsmodeller föreligger?
 • Hur genomför man en överlåtelse av en tillståndspliktig verksamhet?
 • Vilket ekonomiskt ansvar kan drabba parterna och andra aktörer?

Som köpare, säljare, revisor eller redovisningskonsult är det i allmänhet många frågeställningar där du kan behöva ta hjälp av extern kompetens och som kan beröra bolagsrätt, avtals/köprätt, finansrätt, konkurrensrätt, arbetsrätt, redovisningsrätt och skatterätt. Vidare finns det ett rådgivaransvar för dig som är revisor eller redovisningskonsult, eller som på annat sätt är delaktig som rådgivare i samband med en företagsöverlåtelse.

Heinestams har genom åren biträtt vid otaliga företagsöverlåtelser. Heinestams kan biträda dig med stora eller enstaka delar av en företagsöverlåtelse.

Bengt Heinestam

Frågor?

Kontakta Bengt Heinestam:
090-70 41 96
bengt.heinestam@heinestams.se